Chwilio'r wefan
English
Wheeled bin

Biniau gydag olwynion

Gallwn ddarparu biniau gydag olwynion i storio'ch gwastraff busnes rhwng casgliadau. Maent yn dod mewn amrywiaeth o feintiau i ddiwallu anghenion eich busnes.

Mae'r gwasanaeth biniau yn ddelfrydol ar gyfer y busnesau hynny sydd â lle ar eu safle i symud a storio'r mathau hyn o finiau. Bydd angen i swyddog gwblhau asesiad addasrwydd cyn y gallwn ni ddarparu biniau.

Bydd y tabl isod yn eich helpu chi i benderfynu ar ba fath o gynhwysydd fydd yn addas ar gyfer eich busnes. Dylech ddewis maint y cynhwysydd sydd yn addas ar gyfer swm y gwastraff mae'ch busnes yn ei gynhyrchu, nid ar sail pris.

Bin

Lled

Dyfnder

Uchder

Nifer y sachau (oddeutu) *

360 litr

62 cm

86 cm

107 cm

5

660 litr

126cm

75.5 cm

134 cm

10

770 litr

126 cm

78.5 cm

137 cm

11

1100 litr

126.5 cm

98.5 cm

137 cm

15

*sachau gwastraff, cynhwysedd safonol 70 litr

Mae'r biniau'n cynnwys cloeon trionglog safonol a breciau troed ar yr olwynion blaen (nid yw'r biniau 360 litr yn cynnwys breciau)

Mae'n rhaid cyflwyno biniau gydag olwynion gyda'r caeadau ar gau ac wedi'u cloi. Mae'n rhaid i'r holl wastraff fod yn y bin. Ni fydd gwastraff wrth ymyl y biniau neu ar ben y biniau yn cael ei gasglu oni bai y cytunwyd ar hyn cyn y casgliad.

Terfynau pwysau biniau

Ni all y cerbyd godi biniau sy'n pwyso dros 500kg. Fel arfer bydd hyn ond yn digwydd os ydy'r bin yn cynnwys gwastraff bwyd neu rwbel ac nid ydym yn derbyn y rhain mewn biniau gwastraff cyffredinol. Os gwelwn fod busnes yn rhoi'r deunyddiau hyn mewn bin rydym yn cadw'r hawl i derfynu ei gontract ar unwaith.

Beth sy'n gallu mynd yn y bin gwastraff cyffredinol

Holl ddeunyddiau na ellir eu hailgylchu ac eithrio rwbel, plastrfwrdd a gwastraff bwyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM