Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Sut i dalu eich anfonebau gwastraff masnachol ac ailgylchu

Os ydych yn penderfynu defnyddio gwasanaethau'r cyngor mae nifer o ffyrdd gallwch dalu gan gynnwys anfoneb neu Debyd Uniongyrchol.

Mae'r cyfnod anfonebu bob hanner blwyddyn rhwng mis Ebrill a mis Medi a rhwng mis Hydref a mis Mawrth. Mae yna nifer o ffyrdd gwahanol gallwch dalu eich anfoneb. Pa ffordd bynnag yr ydych yn dewis talu, sicrhewch eich bod yn dyfynnu eich rhif anfoneb 8 digid. Mae'r holl wybodaeth ynglŷn â sut i dalu ar gefn eich anfoneb.

*Sylwer bod ein telerau yn gofyn am dalu anfoneb yn llawn ac yn syth oni bai eich bod yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Gallwch dalu'n fisol am y rhan fwyaf o'n gwasanaethau casglu gwastraff cyffredinol trwy Ddebyd Uniongyrchol. Mae angen sefydlu hyn cyn gynted ag yr ydych yn derbyn eich anfoneb.

I wneud cais am ffurflen Debyd Uniongyrchol, ffoniwch Is-adran Cyfrifon y cyngor ar 01792 635847. Pan fyddwch yn derbyn y ffurflen llenwch hi gyda'ch manylion a'i dychwelyd i'r cyfeiriad ar y ffurflen cyn gynted â phosib.

Sylwer, nid yw Debyd Uniongyrchol ar gael ar gyfer anfonebau ailgylchu gwydr a chaniau.

I dalu ar-lein

Mae'r cyfleuster talu ar-lein yn eich galluogi i wneud taliadau'n uniongyrchol ac yn ddiogel i'r cyngor 24 awr y dydd 7 niwrnod yr wythnos. Gallwch dalu gyda cherdyn credyd neu ddebyd.

Gwneud taliad ar-lein

Wrth i chi wneud taliad byddwch yn cael eich trosglwyddo i wefan taliadau diogel Civica. Dylech ddewis yr opsiwn i dalu anfonebau'r cyngor.

I dalu trwy ddefnyddio bancio ar-lein neu BACS

Gallwch dalu'ch bil yn uniongyrchol i gyfrif banc y cyngor, ond cofiwch ddyfynnu'ch rhif cyfeirnod/rhif eich cyfrif yn gywir er mwyn i ni ddyrannu'ch taliad i'ch cyfrif:

Lloyds Bank PLC, 802 Stryd Rhydychen, Abertawe SA1 3AF.

Côd Didoli: 30-00-00
Rhif y Cyfrif 00283290

Am fanylion CHAPS, IBAN, BIC neu DUNS ffoniwch yn Is-adran Cyfrifon Derbyniadwy ar 01792 635847 neu e-bostiwch Cyfrifon.Derbyniadwy@abertawe.gov.uk

I dalu drwy system ffôn awtomataidd

Y rhif ffôn cyfradd lleol yw 0300 456 2765 a bydd angen eich rhif cyfrif/cyfeirnod arnoch, yn ogystal â'ch dull dewisol o dalu, sy'n gallu bod yn gerdyn debyd neu gredyd. Dylech ddewis yr opsiwn i dalu anfonebau'r cyngor.

 

Sylwer nad yw'r swyddfa fasnachol yn gallu derbyn taliadau.

Os nad ydych yn talu ar ôl 28 niwrnod byddwch yn derbyn hysbysiad atgoffa - 14 diwrnod ar ôl hynny bydd hysbysiad terfynu yn cael ei gynhyrchu a bydd gennych 7 niwrnod i dalu neu bydd gwasanaethau'n dod i ben a chymerir eich biniau. Os caiff gwasanaeth cwsmer ei atal am beidio â thalu a chymerir y bin i ffwrdd, ni fydd y cyngor yn ailddechrau casgliadau am o leiaf 12 mis, bydd angen i fusnesau wneud trefniadau eraill ar gyfer eu gwasanaethau gwastraff.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM