Chwilio'r wefan
English

Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi (dyddiad cau: 31/03/19, parhaus)

£17,173, y flwyddyn pro rata. Mae cyfle yn bodoli ar gyfer Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi Rhan-amser yng Nghanolfannau Gweithgareddau Penrhyn Gŵyr.

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Domestig Cyflenwi
Rhif y swydd: ED.71020
Cyflog: £17,173 y flwyddyn pro rata
Disgrifiad swydd: PDF Document Disgrifiad swydd: Cynorthwyydd Domestig (ED.71020) (PDF, 446KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Directorate/department: Place

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd ED.71020

Dyddiad cau: 5.00pm, 31 Mawrth 2019 (parhaus)

Mwy o wybodaeth

Byddwch yn gyfrifol am lendid y Canolfannau. Mae Cynorthwywyr Domestig yn cyflawni dyletswyddau cegin a glanhau cyffredinol a helpu'r cogydd i ddarparu prydau bwyd ar gyfer ymwelwyr â'r Canolfannau Gweithgareddau. Mae'r swydd yn galw am sifft gwaith gyda'r nos a dyletswyddau penwythnos. Byddwch yn cael eich cyflogi i gwmpasu cyfnodau prysur a gwyliau staff. Byddwch yn gweithio naill ai ym Mhorth Einon neu Ganolfan Rhosili.

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol neu os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach mewn perthynas â swydd wag hon, cysylltwch â Karen Hearn, Tŷ Borfa - 01792 390481.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM