Chwilio'r wefan
English

Gwaith adeiladu neu addasiadau sy'n effeithio ar y briffordd, yn hongian neu'n estyn allan drosti neu'n gorgyffwrdd â hi e.e. inswleiddio waliau allanol

Os rydych eisiau adeiladu neu addasu'ch eiddo mewn modd a fydd yn peri i'r gwaith estyn allan dros y briffordd neu orgyffwrdd â hi, bydd yn rhaid i chi geisio caniatâd gennym.

Ni chyflwynir hawlen os bydd yn peri aflonyddwch neu anghyfleuster i bobl sy'n defnyddio'r briffordd neu'r llwybr troed.

Bydd angen i chi gael yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gwerth o leiaf £5 miliwn. Rhaid cyflwyno copi cyfredol o'ch tystysgrif yswiriant gyda'ch cais. Byddwch yn gallu lanlwytho fersiwn electronig fel rhan o'r ffurflen. 

Bydd hefyd angen i chi ddarparu copïau o'r cynllun safle a'r cynllun lleoliad. Gellir lanlwytho fersiynau electronig o'r cynlluniau hyn fel rhan o'r ffurflen. Ni ddylai'r copi o'r cynllun safle fod yn llai na 1/500 a dylai ddangos eiddo'r ymgeisydd mewn coch ynghyd â'r gwaith arfaethedig. Dylai'r cynllun fod i raddfa nad yw'n llai na 1/1250 neu 1/2500 neu 1/10,000 a dylai ddangos lleoliad y safle mewn perthynas â'i amgylchoedd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM