Chwilio'r wefan
English

Twyll ad-daliadau BT ffug

Mae preswylwyr yn ardal Abertawe'n derbyn galwadau ffôn yr honnir eu bod yn dod i gwmni BT, sy'n dweud wrthynt eu bod yn mynd i dderbyn ad-daliad. Y rhesymau sy'n cael eu rhoi yw naill ai gordaliad i'ch cyfrif neu oherwydd problemau rydych wedi'u cael gyda'ch rhyngrwyd.

Maen nhw'n gofyn am eich manylion banc fel y gallant dalu'ch ad-daliadau neu'ch gordaliad i'ch cyfrif banc. Yna, rydych yn derbyn galwad ffôn arall yn dweud wrthych eu bod wedi ad-dalu gormod a bod yn rhaid i chi drosglwyddo'r gwahaniaeth i'r cyfrif maent yn ei roi i chi. Gallai hyn olygu talu miloedd o bunnoedd.

  • Peidiwch byth â rhoi eich manylion personol dros y ffôn oni bai mai chi wnaeth yr alwad ffôn a bod y rhif ffôn yn un y gellir ymddiried ynddo.
  • Os ydych yn derbyn galwad ffôn gan rywun nad ydych yn ei adnabod, dylech bob tro wirio pwy yw'r person hwnnw drwy ffonio'r brif swyddfa eich hun ar rif rydych yn gwybod ei fod yn ddilys, nid rhif mae'r galwr wedi'i roi i chi.

Maent yn ffonio rhifau ar hap, ac nid ydynt o reidrwydd yn ffonio pobl sydd â llinellau BT.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM