Chwilio'r wefan
English

Rhybudd i bobl sy'n adnewyddu eiddo

Mae Heddlu De Cymru yn rhybuddio'r cyhoedd fod lladron yn targedu tai sy'n cael eu hadnewyddu, ymysg targed newydd i ladron sy'n crwydro o gwmpas eiddo gwag.

Mae eiddo gwag sy'n cael eu hadnewyddu yn darged i ladron. Nid ydym am achosi unrhyw ofn diangen, ond rydym am gynyddu ymwybyddiaeth o'r byrgleriaethau hyn sydd wedi digwydd ac rydym am annog preswylwyr i barhau i fod yn wyliadwrus a chadw eu tai yn ddiogel.

Ymysg y pethau sydd wedi eu dwyn y mae offer pŵer, sy'n amlygu'r angen i ddiogelu'r eitemau hyn pan fydd yr eiddo sy'n cael eu hadnewyddu'n wag.

Mae DC Emma Robbins yn cynghori, "Peidiwch â gadael offer neu eiddo'n gorwedd o gwmpas a thynnwch unrhyw bethau gwerthfawr o gartrefi rydych yn gweithio arnynt, ac, os yn bosib, peidiwch â gosod eitemau drud megis boeleri neu nwyddau gwyn nes bod rhywun yn byw yn yr eiddo.

Byddwn yn apelio i unrhyw dystion posib ddod ymlaen ac i bobl fod yn wyliadwrus os ydynt yn adnewyddu eu heiddo ar hyn o bryd."

Mae'r eiddo sy'n cael eu hadnewyddu ac sydd wedi'u targedu yn ardaloedd Uplands, Dynfant a'r Mwmbwls. Yn ychwanegol, cafodd cerbyd ei ddwyn o eiddo ar Heol Gŵyr, Sgeti. Os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 neu Daclo'r Tacle yn ddienw  ar 0800 555 111 gan ddyfynnu cyfeirnod: 1700392491.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM