Chwilio'r wefan
English
High five

Partneriaeth digwyddiad Gwobrau Rho 5

Mae hwn yn gyfle gwych i weithio mewn partneriaeth â Gwobrau Rho 5 Cyngor Abertawe a gweithio mewn ffordd gadarnhaol, ryngweithiol a llawn hwyl.

Leon 2018

Mae plant a phobl ifanc ar draws Abertawe yn gwneud pethau anhygoel fel y gwelsom yn ein Gwobrau Rho 5 llwyddiannus a chalonogol ym mis Hydref 2017.

P'un ai trwy gyflawniad, gweithio i eraill neu ofalu am rywun, roedd llawer o bobl ifanc ysbrydoledig ym mhob un o'n cymunedau lleol a dathlwyd pob un ohonynt. Gyda nifer mawr o enwebiadau o safon uchel iawn, roedd hi'n anodd iawn dewis yr enillwyr teilwng - roedd yr holl enwebeion yn haeddu cyrraedd y rownd derfynol.

Diben parhau gyda Gwobrau Rho 5 yw tynnu sylw at y bobl ifanc fwyaf ysbrydoledig yn Abertawe, eu cydnabod, eu llongyfarch a'u gwobrwyo.

Mae'r digwyddiad gwych hwn yn dibynnu'n llwyr ar ein partneriaid i wneud hwn yn gyflawniad gwerth chweil a bythgofiadwy ar gyfer y bobl ifanc lwyddiannus.

Gwybodaeth am ddigwyddiad eleni

Lleoliad a dyddiad: Stadiwm Liberty Hydref 2018 (lleoliad a dyddiad penodol i'w cadarnhau)

Y llysgennad- Leon Britton, chwaraewr pêl-droed Dinas Abertawe

Y dyddiad lansio - Ebrill (amser a lleoliad i'w cadarnhau)

Categorïau: yn cael eu trafod ar hyn o bryd

Gwobrau: bydd enillydd pob categori yn derbyn £50 yn ogystal â gweithgaredd/cyfle wedi'i addasu i weddu i'r unigolyn, os bydd yn bosib ac yn realistig. Oherwydd unigolrwydd y syniad, roedd gan enillwyr y llynedd amrywiaeth eang o wobrau. Roedd y rhain yn cynnwys sesiwn troelli disgiau, cyfarpar i helpu gyda phrentisiaeth gwaith coed, profiad gwaith, etc.

Bydd y panel yn cynnwys ymarferwyr proffesiynol penodol, swyddogion cysylltiedig a noddwr/noddwyr.

Bydd Cyngor Abertawe'n darparu'r canlynol

 • Lansiad y Gwobrau Rho 5. Mae'r ysgol gynradd eto i'w chadarnhau.
 • Y lleoliad, bwffe ysgafn a lluniaeth ar gyfer y lansiad a'r noson wobrwyo.
 • System PA a goleuadau fel y bo'n briodol.
 • Rheoli recriwtio, marchnata a'r prosiect cyffredinol yn llwyr.
 • Llysgenhadon Gwobrau Rho 5.
 • Cynnwys logo'r partner a theitl y cwmni mewn ffurflenni enwebu ar-lein.
 • Recriwtio enwebeion trwy ysgolion, grwpiau ieuenctid, etc.
 • Crybwyll y partner ym mhob datganiad i'r wasg cysylltiedig (yn amodol ar reolaeth olygyddol).
 • Beirniaid ar gyfer y rownd derfynol.
 • Cronfa wobrau.
 • Ffotograffydd.
 • Dolen gyfatebol i wefan y partner ac oddi arni.

Bydd y partner yn darparu'r canlynol

 • Cynrychiolydd/cynrychiolwyr ar gyfer lansio'r gwobrau.
 • Cynrychiolydd/cynrychiolwyr ar gyfer y seremoni wobrwyo.
 • Cyfeiriad y wefan.
 • Rhannu'r wybodaeth ar gyfryngau cymdeithasol.
 • Logo at ddibenion argraffu.
 • Buddsoddiad o £500 fesul categori (ynghyd â TAW).

Mae hwn yn gyfle gwych i weithio mewn partneriaeth â Gwobrau Rho 5 Cyngor Abertawe a gweithio mewn ffordd gadarnhaol, ryngweithiol a llawn hwyl.

Gellir hyrwyddo'ch cwmni law yn llaw â Gwobrau Rho 5 gan ddangos eich ymrwymiad i'r gymuned.

Bydd cael partner â statws mor flaenllaw'n ychwanegu gwerth at y fenter hon gan Gyngor Abertawe.

Sylwer: gall manylion y digwyddiad arfaethedig newid oherwydd gofynion marchnata neu ddatblygiad y digwyddiad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM