Chwilio'r wefan
English
Roundabout sponsorship

Noddi ar gylchfan

Mae ein cynllun noddi cylchfannau yn cynnig cyfle i fusnesau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol gyfrannu at wella'r amgylchedd lleol.

Mae'n ffordd unigryw a chost effeithlon o hyrwyddo'ch busnes - bob dydd, drwy'r dydd.

Gosodir holl arwyddion noddi ar gylchfannau lle mae llawer o draffig a cherddwyr yn mynd heibio. Mae hwn yn gyfle effeithiol iawn i fusnesau gynyddu ymwybyddiaeth wrth hyrwyddo enw'ch cwmni i filoedd o bobl.

Mae priffyrdd Abertawe yn darparu cefnogaeth hanfodol i fusnesau a diwydiant, yn ogystal ag i fywydau bron 1/4 miliwn o bobl bob dydd. Mae cylchfannau'n byrth i'r ddinas, parciau busnes, canolfannau siopa a gorsafoedd bysus a threnau. Drwy noddi cylchfan ar briffordd brysur yn yr ardal, bydd gennych gyfle unigryw i ymgysylltu â phobl wrth iddynt fynd hwnt ac yma.

Mae noddwyr blaenorol wedi elwa'n fawr o noddi cylchfan.

Manteision

  • Gwella ein hamgylchedd lleol ar gyfer preswylwyr ac ymwelwyr.
  • Delwedd gadarnhaol gan feithrin cysylltiadau rhwng Cyngor Abertawe a'r gymuned.
  • Proffil uchel wrth gyfleu delwedd gadarnhaol i nifer uchel o bobl sy'n mynd heibio bob dydd.
  • Mae'n weladwy iawn gydag arwyddion corfforaethol mawr/canolig.
  • Arwydd mawreddog ac o safon, gan roi'r cyfle i sefydliadau dethol, blaenllaw hyrwyddo delwedd gorfforaethol.
  • Mae'n gyfyngedig i un sefydliad fesul safle, felly nid oes cystadleuaeth.
  • Mae'r hysbyseb yn weladwy drwy gydol y flwyddyn, sy'n wahanol i hysbysebion papur a radio sydd ag amserlenni cyfyngedig yn aml.

Mae 29 o gylchfannau ar gael i'w noddi, yn amodol ar argaeledd. Lefelau buddsoddi o £2,500 y flwyddyn - £48.08 yr wythnos.

Nid yw buddsoddi'n cynnwys comisiwn asiantaeth a TAW.

Prisiau

Lleoliad y gylchfanPris noddi blynyddol (ac eithrio TAW)
Parc Sgeti£2500
Heol Victoria£3000
Pentre'r Ardd£3500
Cadle£4000
Penllergaer£2500
Llangyfelach£4000
Fordd osgoi Clydach£3150
Treforys - Heol Samlet / Heol y Clâs£5400
Ffordd y Fendrod / Heol Dewi Sant£3000
Ffordd y Fendrod / Clôs Brân£2300
Ffordd y Ffenics / Ffordd Siemens£3000
Ffordd Gyswllt y Cwm / Ffordd Nantong£6000
Ffordd Gyswllt y Cwm / Heol Jersey£3000
Ffordd Gyswllt y Cwm / Heol Pentrechwyth£3000
Stadiwm Liberty£2700
Ffordd Gyswllt y Cwm / Heol Castell-nedd 1£4000
Ffordd Gyswllt y Cwm / Heol Castell-nedd 2£3500
Heol Castell-nedd / Heol Beaufort£4000
Cwmbwrla£4250
Heol Caerfyrddin (Wickes)£3500
Ffordd Mill Stream£2750
Ffordd Fforest Uchaf/Ffordd Mill Stream£2750
Ffordd Fforest Uchaf/Ffordd Heron£2000
Llansamlet (Tesco)£5000
Gorseinon (Asda)£3250
Safle Parcio a Theithio Glandŵr£2750
Parc Sandringham£2500
Heol Blawd / Heol Walters£2500
Heol Blawd / Pont y Rheilffordd£2500

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM