Chwilio'r wefan
English
laptop

Partneriaeth ar y we a chyfryngau cymdeithasol

Cyfle gwych i weithio ar y cyd â Chyngor Abertawe ac elwa o'n presenoldeb helaeth ar y we a'r cyfryngau cymdeithasol.

Bydd Cyngor Abertawe'n darparu'r canlynol

  • Baner hysbysebu ar wefan Cyngor Abertawe am un mis calendr (o'ch dewis) gyda dolen i'ch tudalen lanio. Ar gyfartaledd, ceir mwy na 40,000 o ymweliadau â'n hafan bob mis a mwy na 1,100,000 o ymweliadau â'n gwe-dudalennau bob mis (mis Tachwedd 2017).
  • Ymgyrch Facebook a Twitter am un mis calendr (o'ch dewis). Byddwn yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo partneriaeth gyda'ch cwmni neu eich ymgyrch recriwtio. Bydd 2 neges ar dudalen Facebook ac 8 ar Twitter (8 yn Saesneg ac 8 yn Gymraeg, sef cyfanswm o 16) gan gynnwys dolenni i'ch tudalen lanio.
    • Facebook - Mae 10,977 o bobl wedi hoffi ein tudalen ac mae 10,861 yn ein dilyn ni (ar 4 Ionawr 2018)
    • Twitter - 43,600 o ddilynwyr (ar 4 Ionawr 2018).

Bydd y cleient yn darparu

  • Dolenni i dudalennau glanio a chodau olrhain i'w defnyddio ar hysbysebion baner ar gyfryngau cymdeithasol a'n gwefan.
  • Cynnwys, logo a graffeg.
Wedi'i bweru gan GOSS iCM