Chwilio'r wefan
English

Gareth Williams - Athro, Ysgol Gyfun Gŵyr

Mae Gareth yn gwneud gwahaniaeth i fywydau a phrofiadau ein disgyblion gan ddarparu addysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Teacher - Gareth Williams

Dyma'r hyn mae'n ei ddweud am ei rôl.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl
Darparu'r profiadau addysgol gorau wrth hybu manteision bod yn ddwyieithog.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?
Gweld ein pobl ifanc yn datblygu ac yn ffynnu wrth iddynt aeddfedu i fod yn oedolion ac yn fodelau rôl cadarnhaol.

Dechreuodd weithio i'r cyngor
Medi 1992.

Swydd flaenorol
Athro Cymraeg yn Ysgol y Gwendraeth, Sir Gar.

Lleoliad y llun - Ysgol Gyfun Gŵyr, Tre-gŵyr

Wedi'i bweru gan GOSS iCM