Chwilio'r wefan
English

Tîm y prosiect - ailfodelu Ysgol Uwchradd Pentrehafod

Cwrdd â rhai o'r tîm sy'n adnewyddu ac yn ailfodelu Pentrehafod.

Pentrehafod project team

Darllenwch yr hyn maent yn eu dweud am eu rolau.

Peter Alfei - Clerc y Gwaith

Rwy'n archwilio'r gwaith parhaus er mwyn sicrhau bod popeth yn cael ei gyflawni'n gywir.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Y cynnyrch gorffenedig, a bod yn rhan o dîm sy'n gallu trawsnewid adeilad o fod yn ddiflas i fod yn ffres ac yn fodern.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Awst 1997.

Swydd flaenorol

Roeddwn yn gosod briciau.

Nigel Hawkins- Rheolwr Prosiectau a Chaffael

Mae gen i reolaeth ariannol o brosiectau o'r dechrau i'r diwedd.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Gyda'r prosiect hwn, byddaf yn sicrhau bod gan y plant sy'n mynychu'r ysgol adeilad o'r radd flaenaf er mwyn iddynt ddysgu ynddo.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Rwy'n mwynhau bod ynghlwm yn y broses adeiladu gyfan, o frasluniau cynnar adeilad i'w weld yn cael ei adeiladu ac yna ei orffen a'i gyflwyno i'r defnyddiwr terfynol.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Rhagfyr 2014.

Swydd flaenorol

Rheolwr Adeiladu gyda Sefydliad Tai Teulu.

Sarah Rees - Swyddog Cynllunio a Gweithredu Prosiectau Ysgol

Rwy'n cefnogi'r Rheolwyr Datblygu Achosion Busnes ar gyfer Prosiectau Ysgol wrth iddynt gyflwyno eu prosiectau. Rydym yn sicrhau datblygiad ac adnewyddiad parhaus ein hysgolion er mwyn bodloni safonau ysgolion yr 21ain ganrif Llywodraeth Cymru.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Gweld hapusrwydd disgyblion a staff wrth iddynt weld eu hystafelloedd dosbarthau a'u hardaloedd dysgu newydd.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Medi 1995.

Swydd flaenorol

Cynorthwy-ydd Cynorthwyol Cyfrifon, Plastic Building Materials Ltd.

Sarah Weir - Rheolwr Datblygu Achosion Busnes ar gyfer Prosiectau Ysgol

Swyddogaeth allweddol

Cyflwyno prif brosiectau addysg ar gyfer y rhaglen 'Addysg o Safon' sy'n un o ganlyniadau strategol y cyngor.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Mae rheoli prosiectau addysg ar draws Abertawe yn galluogi ysgolion i ddarparu cyfleusterau dysgu ac addysgu sy'n addas i'r 21ain ganrif.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Rwy'n dwlu arweithio gyda phobl, felly mae gweithio gyda disgyblion ac athrawon i gael y mwyaf y gallant o'r prosiect yn rhoi llawer o foddhad imi.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Medi 2003.

Swydd flaenorol

Rheolwr Addysg gyda Llywodraeth Cymru.

Lleoliad y llun  Ysgol Uwchradd Pentrehafod

Wedi'i bweru gan GOSS iCM