Chwilio'r wefan
English

Cynorthwywyr Gofal yn y Gymuned

Mae ein cynorthwywyr gofal yn y gymuned yn cefnogi aelodau diamddiffyn y cyhoedd yn eu cartrefi er mwyn iddynt allu parhau i fyw'n annibynnol gyhyd â phosib.

Community care assistants

Dyma beth mae dau ohonynt yn ei ddweud am eu rolau.

Lisa Richards - Cynorthwy-ydd Gofal yn y Gymuned

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Nid oes gan rai rhai o'n defnyddwyr gwasanaeth deuluoedd. Gyda'n cefnogaeth maent yn magu hyder sy'n eu galluogi i fyw'n annibynnol.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Mae'n braf gweld yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth rydym yn eu hailalluogi, mae hyn yn rhoi ymdeimlad o gyflawniad i mi.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Ebrill 2013 

Swydd flaenorol

Asiantaeth ofal breifat

James Sargeant - Cynorthwy-ydd gofal yn y gymuned

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Rydym yn galluogi defnyddwyr gwasanaeth i aros yn eu cartrefi ac yn atal pobl rhag mynd i'r ysbyty a chymryd gwelyau acíwt.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Cynorthwyo ac ailalluogi defnyddwyr gwasanaeth i fyw yn eu cartrefi eu hunain ac yna eu gweld yn dychwelyd i fod yn annibynnol. Mae hyn yn gwneud fy swydd yn werth chweil ac yn rhoi ymdeimlad o gyflawniad i mi.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Chwefror 2015.

Swydd flaenorol

Asiantaeth ofal breifat

Lleoliad y llun - Stryd Grove, Gorseinon

Wedi'i bweru gan GOSS iCM