Chwilio'r wefan
English

Hywel Lewis - Arweinydd Tîm y Ganolfan Gyswllt

Mae Hywel yn sicrhau bod ymwelwyr â'r Ganolfan Ddinesig yn derbyn y gwasanaeth gorau.

Hywel in the Contact Centre

Dyma'r hyn mae'n ei ddweud am ei rôl.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Mae fy ngwybodaeth am wasanaethau'r cyngor a fy mherthynas â'i adrannau yn caniatáu i mi ddarparu'r opsiynau gorau wrth ymateb i ymholiadau.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Pan fydd cwsmeriaid yn gadael y Ganolfan Ddinesig yn teimlo eu bod wedi'u gwerthfawrogi, yn deall unrhyw wybodaeth a roddwyd iddynt ac yn fodlon ar y gwasanaeth a ddarperwyd gan y cyngor. Mae fy swydd yn ymwneud â sut mae pethau'n effeithio ar bobl nid cwblhau prosesau a ffrydiau gwaith yn unig.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Hydref 2010.

Swydd flaenorol

Swyddog Gweinyddol ym Mhrifysgol Abertawe.

Lleoliad y llun- Man talu'r Ganolfan Ddinesig

Wedi'i bweru gan GOSS iCM