Chwilio'r wefan
English

Swyddogion Cynnal a Chadw Priffyrdd

Mae ein swyddogion cynnal a chadw yn atgyweirio tyllau yn y ffordd ac yn gwneud gwaith brys yn ystod y dydd er mwyn sicrhau bod llai o ddiffygion ar y strydoedd.

Highway maintenance team

Dyma beth mae dau ohonynt yn ei ddweud am eu rolau.

Andrew Titcombe - Swyddog Cynnal a Chadw Priffyrdd

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Gwasanaethu'r cyhoedd, gwneud gwaith o safon uchel a boddhad yn y gwaith.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Awst 2016

Swydd flaenorol

Gweithiwr asiantaeth ar gyfer is-adran beirianneg yr Adran Priffyrdd.

Paul Vanstone - Swyddog Cynnal a Chadw Priffyrdd

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Gwasanaethu'r cyhoedd, gwneud gwaith o safon uchel a boddhad yn y gwaith.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Awst 2016.

Swydd flaenorol

Gwasanaethu'r cyhoedd, gwneud gwaith o safon uchel a boddhad yn y gwaith

Lleoliad y llun- Ystâd Ddiwydiannol Players, Clydach

Wedi'i bweru gan GOSS iCM