Chwilio'r wefan
English

Craig Beaven - Ceidwad Gorsaf Fysus

Mae ein ceidwad yn sicrhau diogelwch a lles pobl sy'n defnyddio'r orsaf.

Bus station ranger

Dyma'r hyn y mae un ohonynt - Craig - yn ei ddweud am ei rôl.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Ymdeimlad o ddiogelwch a lles.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Gwerthfawrogiad aelodau'r cyhoedd.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Hydref 2017

Swydd flaenorol

Codwr sbwriel yng nghanol y ddinas - staff asiantaeth.

Lleoliad y llun  - Gorsaf Fysus Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM