Chwilio'r wefan
English

Staff cegin ysgolion

Mae staff cegin ysgolion yn darparu prydau maethlon ar gyfer miloedd o blant, 5 niwrnod yr wythnos yn ystod y tymor.

School catering team

Dyma'r hyn mae dau ohonynt yn ei ddweud am eu rolau.

Shelley Herberty - Cogydd Ysgol

Swyddogaeth allweddol

Cogydd sy'n gyfrifol am gegin dwy ysgol

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Darparu pryd maethlon o fwydl i tua 200 o blant, bum niwrnod yr wythnos yn ystod y tymor.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Yr her ddyddiol a darparu'r pryd maethlon o fwyd i'r plant.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Medi 2007.

Swydd flaenorol

Gweithiwr gofal.

Jo Jones - Cynorthwy-ydd Cegin Ysgol

Swyddogaeth allweddol

Cynorthwyo'r prif gogydd i baratoi prydau ysgol yn ddyddiol.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Darparu pryd maethlon o fwyd i blant.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Gwybod bod y plant yn fy ysgol yn derbyn pryd o fwyd sy'n iachus ac yn faethlon.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Ionawr 2014.

Swydd flaenorol

Ariannwr.

Lleoliad y llun - Ysgol Gynradd y Grange, West Cross

Wedi'i bweru gan GOSS iCM