Chwilio'r wefan
English

Kelly Gillings - Rheolwr Gweithredu Comisiynu ar gyfer Anghenion Cymhleth Bae'r Gorllewin

Mae Kelly'n datblygu ac yn gweithredu rhaglen gomisiynu ar gyfer anghenion cymhleth ar ran partneriaid Bae'r Gorllewin.

Kelly from Western Bay

Ei nod yw datblygu a gwella trefniadau iechyd a gofal cymdeithasol integredig er budd pobl sy'n byw yn Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot.

Dyma'r hyn y mae'r Rheolwr Gweithredu Contractio a Chaffael, Kelly Gillings, yn dweud am ei rôl.

Swyddogaeth allweddol

Datblygu a gweithredu rhaglen gomisiynu ar gyfer anghenion cymhleth ar ran partneriaid Bae'r Gorllewin.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Rydym yn gweithio er mwyn sicrhau bod unigolion â'r anghenion gofal mwyaf cymhleth yn derbyn gofal o safon uchel wrth i ni sicrhau gwerth am arian.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Y tîm yn swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin a gynhelir gan Gyngor Abertawe - maent yn gwneud dod i'r gwaith yn hwyl. Mae'n braf gwybod ein bod yn cefnogi unigolion ag anghenion cymhleth a'n bod yn eu helpu nhw i wella eu bywydau a'u lles.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Medi 2015 - cefais secondiad i dîm swyddfa Rhaglen Bae'r Gorllewin o Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot sydd wedi fy nghyflogi ers 1995.

Swydd flaenorol

Rheolwr prosiect TG yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Lleoliad y llun- Canolfan Ddinesig, Abertawe

Wedi'i bweru gan GOSS iCM