Chwilio'r wefan
English

Tiaan Davies - Trydanwr

Mae Tiaan yn gosod cawodydd, ceginau a system mynediad â llais ar gyfer tenantiaid y cyngor sy'n anabl neu'n hŷn.

Tiaan electrician

Dyma'r hyn mae'n ei ddweud am ei rôl.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Gwella ffordd o fyw pobl anabl a hŷn.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Gwybod bod y bobl anabl a hŷn yn gallu ymdrin â thasgau pob dydd i ddydd yn llawer haws.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Medi 2011.

Swydd flaenorol

Ymunais â Chyngor Abertawe yn syth o'r ysgol pan oeddwn yn 16 oed.

Lleoliad y llun - Heol Gwylfa, Townhill.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM