Chwilio'r wefan
English

Caroline Griffiths - Swyddog Gwasanaethau Etholiadol

Mae Caroline yn helpu i oruchwylio'r etholiadau ar gyfer Cyngor Abertawe ac mae hi'n gyfrifol am reoli'r gofrestr etholiadol.

Dyma'r hyn y mae'n ei ddweud am ei rôl.

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Drwy alluogi'r cyhoedd i fwrw pleidlais, eu cynghori a sicrhau eu bod yn cydymffurfio â'r gyfraith os ydynt yn gymwys i bleidleisio.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Helpu pobl a bod ar flaen y gad o ran democratiaeth.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Mai 2005.

Swydd flaenorol

Roeddwn yn gynorthwy-ydd clercol i dîm Rheolaeth Gorfforaethol Cyngor Abertawe. Cyn hynny, roeddwn yn gynorthwy-ydd telewerthu hysbysebu ar gyfer South Wales Evening Post a hefyd mynychais Prifysgol Abertawe.

Lleoliad y llun - Neuadd y Ddinas

Wedi'i bweru gan GOSS iCM