Chwilio'r wefan
English

Helen - Gweithiwr Cymdeithasol Plant a Theuluoedd

Cefnogi teuluoedd drwy argyfwng fel y gall plant dderbyn y lefel orau o ofal a chefnogaeth yn eu cartrefi eu hunain (lle bo'n ddiogel ac yn briodol i wneud hynny).

Social worker

Sut mae'r cyhoedd yn elwa fwyaf o'r rôl

Cadw teuluoedd ynghyd a sicrhau bod plant yn ddiogel yn eu cartrefi teuluol. Galluogi teuluoedd i gymryd rheolaeth a mwynhau bywyd teuluol gyda'i gilydd. Rydym yn cynnig gwasanaethau ac asesiadau er mwyn cefnogi teuluoedd lle gall fod anghenion ychwanegol. Rydym hefyd yn gallu cyfeirio at wasanaethau eraill sy'n diwallu'r anghenion a nodwyd gan y teulu.

Pa ran o'ch swydd sy'n rhoi'r pleser mwyaf i chi?

Gweld teuluoedd gyda'i gilydd, eu galluogi i wneud newidiadau cadarnhaol a'u grymuso i gynnal y newidiadau hynny. Gwella cyfleoedd plant a theuluoedd i gyflawni eu potensial. Sicrhau y caiff llais plant eu clywed, gan alluogi plant i gael y canlyniadau gorau posib.

Dechreuodd weithio i'r cyngor

Mai 2014

Swydd flaenorol

Arweinydd Tîm Cefnogi Tenantiaeth Pobl Hŷn, Cymdeithas Tai Teuluoedd

Lleoliad y llun

Heol Gwyrosydd, Penlan.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM