Chwilio'r wefan
English

Twyll dros y Ffôn - Achos Llys

Mae'n bwysig i chi wybod ein bod wedi cael sawl adroddiad heddiw am breswylwyr yn ardal Abertawe'n derbyn galwad ffôn gyda neges wedi'i recordio'n dweud wrthynt eu bod yn wynebu achos llys ac y dylent wasgu rhif 1 i siarad ag ymgynghorydd i drafod yr achos.

Mae'r rhif yn cael ei atal ac ni chaiff hunaniaeth y galwr ei dangos.

'TWYLL' yw hwn - wedi i chi wasgu rhif 1, byddwch ar rif ffôn llinell bremiwm a chodir taliadau uchel arnoch wrth i chi wrando ar neges arall.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM