Chwilio'r wefan
English

Cofrestrwch eich busnes bwyd

Mae'n rhaid i bob busnes bwyd gael ei gofrestru cyn dechrau unrhyw wieithrediadau bwyd.

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i holl weithredwyr busnesau bwyd gofrestru eu heiddo (h.y. pob uned ar wahân o'u busnesau bwyd sy'n ymwneud â chamau cynhyrchu, prosesu a dosbarthu bwyd) gyda'r awdurdod lleol priodol o leiaf 28 niwrnod cyn dechrau gweithrediadau bwyd. Gwelir y gofyniad cyfreithiol i gofrestru yn Erthygl 6(2) Rheoliad (EC) Rhif 852/2004 ar hylendid bwyd.

Os ydych yn trafod bwyd, rhaid i chi gofrestru.

Os ydych yn ansicr a ddylech gofrestru ai peidio, cysylltwch:

Susan Brew

Ffôn: 01792 635532 / 07917 200220

E-bost: susan.brew@abertawe.gov.uk


Sut mae gwneud cais - Cofrestrwch eich busnes bwyd ar-lein

Wedi'i bweru gan GOSS iCM