Chwilio'r wefan
English

Eiddo masnachol a hamdden

12-24 Belle Vue Way, Swansea

12-24 Ffordd Belle Vue, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys warws manwerthu pedwar llawr gyda dwy lifft i gwsmeriaid ac un lifft nwyddau

Units 1-2 Samlet Shopping Centre, Samlet Road

Unedau 1-2 Canolfan Siopa Samlet, Heol Samlet

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod.

5-6 Union Street, Swansea

5-6 Stryd yr Undeb, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sydd â chaniatâd ar gyfer defnydd Dosbarth A2. Byddai unrhyw ddefnydd arall yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

1A Oxford Street

1A Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sydd ar hyn o bryd yn cynnwys ardal werthu A2 ar y llawr gwaelod a swyddfa ategol.

Uned 3, 23 Stryd Nelson, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys uned fanwerthu ar y llawr gwaelod gyda lle storio a chyfleusterau ategol.

5 Portland Street

5 Stryd Portland, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu A3 canol teras gydag ardaloedd bwyta ar y llawr gwaelod a'r llawr gwaelod isaf.

16 Picton Arcade

16 Arcêd Picton, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu A1 a rennir rhwng y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf.

52b Plymouth Street

52B Stryd Plymouth, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys ardal fanwerthu ar y llawr gwaelod.

Retail - 84 St Teilo St, Pontarddulais

84 Stryd Teilo Sant, Pontarddulais

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys ystafell arddangos fawr â chynllun agored gyda storfeydd ategol, swyddfa ystafell stoc a chyfleusterau i staff.

Retail - 806 Oxford St, Swansea

806 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo mewn lleoliad masnachu da iawn yng nghanol Abertawe.

Retail - 1A Oxford St, Swansea

1A Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo yng nghanol y ddinas yn cynnwys ardal werthu ar y llawr gwaelod gyda lle swyddfa ategol ar y llawr cyntaf.

Retail - 52-54 Woodfield St

52 Stryd Woodfield, Treforys, Abertawe

AR WERTH: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu blaen dwbl ar y llawr gwaelod, lle storio ategol ar yr islawr a mynedfa a rennir yn y cefn.

Retail - 41 Princess Way

41 Ffordd y Dywysoges, Abertawe

AR OSOD: Yn yr uned hon ceir lle manwerthu a thair ystafell driniaeth ar wahân â grisiau mewnol sy'n arwain at islawr lle ceir mwy o le manwerthu.

Retail - 54 Newton Rd, Mumbles

54 Heol Newton, y Mwmbwls

AR OSOD: Eiddo manwerthu llawr gwaelod a ddefnyddiwyd fel siop ddillad yn flaenorol.

Retail - 87 Robert St, Manselton

87 Stryd Robert, Trefansel

AR WERTH: Eiddo defnydd cymysg sylweddol ar wahân sy'n cynnwys caffi ar y llawr gwaelod. Mae fflat hunangynhwysol 3 ystafell wely ar y lloriau uwch a mwy o le storio hunangynhwysol.

96-97 Mansel Street

96-97 Mansel Street, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod a chyfleusterau staff yn y cefn.

83 Broughton Avenue

83 Broughton Avenue, Blaenymaes

AR WERTH: Ystafell arddangos cynllun agored â chyfleusterau staff a storio.

30 Cradock Street

30 Cradock Street, Abertawe

AR OSOD: Safle manwerthu.

31 Cradock Street

31 Cradock Street, Abertawe

AR OSOD: Safle manwerthu.

5-7 Picton Arcade

5-7 Picton Arcade, Abertawe

AR OSOD: Ystafell arddangos cynllun agored.

Mustard and Rye

Mustard and Rye, Meridian Wharf, Ardal Forol, Abertawe

AR OSOD: Safle A3 llawr gwaelod a oedd yn masnachu fel bar/bwyty yn ddiweddar.

12 Union Street

12 Union Street, Abertawe

AR OSOD: Eiddo canol teras deulawr

Kiosks in Parc Tawe

Parc Tawe, Abertawe

AR OSOD: Eiddo canol teras deulawr

25 Castle Street

25 Castle Street, Abertawe

AR OSOD: Man gwerthu llawr gwaelod.

31 Castle Street

31 Castle Street, Abertawe

AR OSOD: Man gwerthu llawr gwaelod.

88-89 Woodfield Street

Hogans Bar & Grill, 88-89 Woodfield Street, Treforys

AR WERTH: Man gwerthu llawr gwaelod.

197 Carmarthen Road

197 Carmarthen Road, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod.

487, 495, 497 Llangyfelach Road, Brynhyfryd

487, 495 and 497 Llangyfelach Road, Brynhyfryd, Swansea

FOR SALE: Large single storey former doctor's surgery which has been altered and refurbished to accommodate a cafe and children's play area..

1a Oxford Street, Swansea

TO LET: Premises comprises a ground floor sales area with ancillary/ office space on first floor.

53 Eversley Road, Sketty

53 Eversley Road, Sketty, Swansea

TO LET: A1 retail unit.

20 Oxford Street, Swansea

TO LET: Ground floor retail unit.

251 Oxford Street

251 Oxford Street, Swansea

TO LET: Open plan ground floor retail showroom.

The Sherries, 10 Penderry Road, Penlan

The Sherries, 10 Penderry Road, Penlan

FOR SALE: Detached retail unit.

Monksland Bar, Monksland Road, Scurlage

Monksland Bar, Monksland Road, Scurlage, Gower

FOR SALE: Substantial restaurant with additional function suite.

14a West Street, Gorseinon

TO LET: Open plan ground floor showroom.

45 Gower Road, Sketty

45 Gower Road, Sketty, Swansea

TO LET: Ground floor showroom.

18 Parkway, Sketty

18 Parkway, Sketty

TO LET: Ground floor showroom.

71 High Street, Swansea

TO LET: Ground floor retail showroom.

32 Oxford Street, Swansea

32 Oxford Street, Swansea

TO LET: Ground floor open plan retail space with upper floors.

392 The Kingsway, Swansea

392 The Kingsway, Swansea

TO LET: Ground floor retail unit with first floor office space.

93 Newton Road, Mumbles

93 Newton Road, Mumbles

FOR SALE: Premises comprises a ground and first floor cafe.

39 Gower Road, Sketty

39 Gower Road, Sketty

TO LET: Ground floor showroom with kitchen and ancillary facilities.

117 Western Street, Swansea

117 Western Street, Swansea

FOR SALE: Comprises an open plan ground floor retail premises and flat on upper floor.

38 St James Crescent, Swansea

38 St James Crescent, Swansea

TO LET: Comprises ground floor seating area with bar and pool room with two further floors.

23 Uplands Crescent, Uplands

23 Uplands Crescent, Uplands

TO LET: Ground floor retail unit with ancillary facilities.

31 Uplands Crescent, Uplands

TO LET: Ground floor retail unit with ancillary facilities.

22 Oxford Street, Swansea

22 Oxford Street, Swansea

FOR SALE: Open plan retail showroom to ground floor with additional floor.

65 Woodfield Street, Morriston

65 Woodfield Street, Morriston

FOR SALE: Open plan retail showroom to ground floor with additional retail space on upper floor.

Quadrant Gate Cafe, Nelson Street, Swansea

Quadrant Gate Cafe, Nelson Street, Swansea, SA1 3QE

TO LET: A3 premises comprises an open plan seating area to ground floor and a private seating area to the first floor.

Maisies, 39 Uplands Crescent, Uplands

Maisie's, 39 Uplands Crescent, Uplands

TO LET: Ground floor A3 premises suitable for catering up to 70 covers.

9a Humphrey Street, Swansea

9a Humphrey Street, Swansea

TO LET: Ground floor A3 premises ready for fit out.

116 Woodfield Street

116 Woodfield Street, Morriston

FOR SALE: Formerly used as a butcher shop, comprises ground floor retail and upper floor stores.

84 The Kingsway, Swansea

84 The Kingsway, Swansea

TO LET: Premises comprises a spacious open plan seating area and facilities.

7a Humphrey Street, Swansea

TO LET: Premises comprises a ground floor A3 premises ready for fit out.

Unit at New Cut Road

Unit at St David's, New Cut Road, Swansea

TO LET: Shell unit ready for fit out.

Units 2 and 3 The City Gates, York Street, Swansea

Units 2 and 3 The City Gates, York Street, Swansea

TO LET: Units finished to shell specification.

27 Wind Street, Swansea

27 Wind Street, Swansea

TO LET: Premises previously used as a restaurant.

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerauYn agor mewn ffenest newydd.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Wedi'i bweru gan GOSS iCM