Chwilio'r wefan
English
Ffon

Llinell ddyletswydd y Gwasanaethau Ymyrryd yn Gynnar

O fis Medi 2017, newidiodd y gwasanaethau ymyrryd yn gynnar y ffordd y mae teuluoedd yn cael mynediad at wasanaethau ac ymyriadau.

Nid oes angen atgyfeiriadau mwyach ar gyfer pob un o'n gwasanaethau unigol. anogir teuluoedd a gweithwyr proffesiynol i ffonio llinell ddyletswydd y tîm Ymyrryd yn Gynnar i drafod eu hanghenion. Maent yn gysylltiedig â'r gwasanaeth a/neu'r ymyriad mwyaf priodol sydd ar gael; mae'r rhain yn cynnwys sesiynau galw heibio, grwpiau, cefnogaeth un i un a gynigir gan y Tîm Partneriaeth Teuluoedd, y Tîm am y Teulu (TAT), gwasanaethau Jig-so a'r Tîm Datblygiad Iaith Cynnar (ELDT).

Rhif llinell ddyletswydd y Tîm Ymyrryd yn Gynnar yw 01792 635400 a chaiff ei staffio rhwng dydd Llun a dydd Iau rhwng 9.00am a 5.00pm a rhwng 9.00am a 4.30pm dydd Gwener.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM