Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Arlunio ar gyfer dechreuwyr cyflawn

Ymarfer celf a gwerthfawrogiad celf i ddechreuwyr llwyr.

Dysgu a datblygu sgiliau lluniadu gan ddefnyddio llinell, ton, gwead a lliw i gwyblhau ymarferion a gweithiau celf gorffenedig. Defnyddiwch amrywiaeth o gyfryngau, fel pensiliau, siarol a phennau i ddatblygu sgiliau a thechnegau.

Yn y dosbarth dechreuwyr hwn byddwn yn edrych ar waith artistiaid eraill i ysgogi syniadau a datblygu ein gwerthfawrogiad a'n hymarfer celf ein hunain. Bydd hwn yn ddosbarth sylfaen i gyflwyno hanfodion lluniadu gyda chyfryngau sych a bydd yn darparu man cychwyn cadarn ar gyfer datblygiad unigol.

Mae rhai elfennau allweddol o'r cwrs yn cynnwys:

  • Gweithgareddau lluniadu penodol i gyflwyno'r dechnegau sylfaenol.
  • Ymarfer celf unigol yn cael ei gefnogi a'r rannu yn y grwp.
  • Cyflwynwyd i waith artistiaid eraill yn hanesyddol ac yn gyfoes.
  • Sesiynau strwythuredig.
  • Defnyddir amrywiaeth o gyfryngau.

Yn addas ar gyer: Dechreuwyr absoliwt.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 - ffi iawn / £48 - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Ar gyfer eich sesiwn gyntaf, bydd angen i chi ddod a phensiliau (ystod o raddau), rhwbiwr a phapur cetris o ansawdd da. Ar gyfer yr wythnosau dilynol bydd angen ysgrifbin arlunio (bydd y tiwtor yn cynghori pen addas) a phen marcio gyda nib crwn. Ymhlith yr eitemau ychwanegol y gallech fod eu hangen mae pensiliau lliwio, siarcol, creonau Sanguine Conte, er y bydd eich tiwtor yn cytuno ar y rhain gyda chi wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen. Mae llyfr braslunio yn ddewisol.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Mercher 2 Hydref 20191.00pm - 3.00pmCanolfan y BontKathryn HayLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Mercher 15 Ionawr 20201.00pm - 3.00pmCanolfan y BontKathryn HayLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Mercher 22 Ebrill 20201.00pm - 3.00pmCanolfan y BontKathryn Hay1073Gwneud cais ar lein

neu

     
Dydd Mercher 2 Hydref 20196.15pm - 8.15pmPafiliwn De La Beche (Poppy Lounge), SgetiJune PalmerLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Mercher 15 Ionawr 20206.15pm - 8.15pmPafiliwn De La Beche (Poppy Lounge), Sgeti (gall leoliadau newid)June Palmer1092Gwneud cais ar lein
Dydd Mercher 22 Ebrill 20206.15pm - 8.15pmPafiliwn De La Beche (Poppy Lounge), SgetiJune Palmer1093Gwneud cais ar lein

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM