Chwilio'r wefan
English

Ysgol Gynradd Newton

Manylion cyswllt.

Newton Primary School

Enw:
Ysgol Gynradd Newton
Teitl Swydd:
Pennaeth - Miss Helena Rees
Cyfeiriad:
Ysgol Gynradd Newton
Heol Slade
Newton
Abertawe
SA3 4UE
United Kingdom
Ffôn:
01792 369826
Ffacs:
01792 369826

Wedi'i bweru gan GOSS iCM