Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Gweithdy digidol creadigol

Tynnwch luniau awyr agored, gan weithio i themau a thechnegau amrywiol.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi llawer o gyfleoedd i chi gymryd lluniau yn yr awyr agored. Dilynir sesiynau ffotograffiaeth gyda drafodaethau gweithdy.

Yn ddibynnol ar y tywydd, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gymryd ystod eang o luniau ac yna eu hadolygu yn ystod gweithdai agored. Bydd y themau a gwmpesir yn amrywio ymhilth gweithdai yn dibynnu ar ddiddordebau'r myfyrwyr a'r arweiniad gan diwtoriaid.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sy'n dymuno dod yn fwy profiadol wrth dynnu lluniau ac er y gallai nifer o ddysgwyr fod ar lefel ganolradd, mae'r dosbarth yn darparu cyfle gwych ar gyfer amgylchedd dysgu cyfoethog i'r rheini sydd a galluoedd mwy sylfaenol neu gymysg.

Yn addas ar gyfer: Galluoedd cymysg.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 - ffi iawn / £48 - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Camera digidol, beiro a llyfr nodiadau. Byddai cof bach yn ddefnyddiol ar gyfer storio ffotograffau.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Llun 20 Ebrill 20206.30pm - 8.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigAndrew Veckman1713Gwneud cais ar lein

neu

     
Dydd Iau 23 Ebrill 20209.30am - 11.30amCivic Centre IT Suite, Room 2.1.17aAndrew VeckmanLLAWNYmuno â'r rhestr aros

neu

     
Dydd Iau 23 Ebrill 20206.30pm - 8.30pmCREST, CwmbwrlaAndrew Veckman1763Gwneud cais ar lein

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM