Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Rheoli camera yn greadigol

Dysgu pob agwedd ar reoli camerau sydd eu hangen i gynhyrchu delweddau gyda hyder technegol.

Bob wythnos, dysgir sgiliau penodol i fyfyrwyr sy'n ymwneud a rheolyddion camerau, gan eu galluogi i ddefnyddio nodweddion eu camera yn llawn. Dros 10 wythnos y cwrs, rhoddir prosiectau bach wythnosol i fyfyrwyr eu cwblhau, yn ymwneud a'r themau a addysgir bob wythnos.

Bydd y themau a gwmpesir yn cynnwys:

 • Agorfa a dyfnder y cae
 • Cyflymderau gwennol
 • Cyfansoddiad
 • Gweadau
 • Patrwm a ffurf
 • Rheoli amlygiad a mesuryddion
 • Dulliau a meysydd rheoli ffocws a ffocws
 • Fflach
 • Cydbwysedd gwyn ac ISO
 • Darllen histogramau
 • Mathau o ffeiliau
 • Lensys

Yn addas ar gyfer: Gallu cymysg.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 - ffi iawn / £48 - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Mae'r cwrs hwn yn gofyn am fynediad i DSLR neu gamerau rheoli a llaw, oherwydd y rheolaeth sydd ei hangen yn y pwnc.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Llun 30 Medi 20196.30pm - 8.30pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigAndrew VeckmanLLAWNYmuno â'r rhestr aros

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM