Chwilio'r wefan
English

Gweithdy diwydiannol ac iard, Ffordd Kemys, Parc Menter Abertawe, Abertawe

DAN GYNNIG: Mae'r eiddo'n cynnwys gweithdy diwydiannol unllawr hŷn a wnaed â briciau dan do llechi ar oleddf. Yn y cefn, mae gweithdy cyfagos â ffrâm ddur wedi'i orchuddio â llen ar broffil sy'n cynnig uchder mwy i'r bargodion.

Cyfeiriad: Ffordd Kemys, Parc Menter Abertawe, Abertawe SA6 8QF
Asiant(iaid): Ystadau Strategol, Cyngor Abertawe.  Ffoniwch Jonathan Hicks ar 01792 636727 neu e-bostiwch jonathan.hicks@abertawe.gov.uk
Daliadaeth: Lesddaliad
Pris rhentu: Dan gynnig

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys gweithdy diwydiannol unllawr hŷn a wnaed â briciau dan do llechi ar oleddf. Yn y cefn, mae gweithdy cyfagos â ffrâm ddur wedi'i orchuddio â llen ar broffil sy'n cynnig uchder mwy i'r bargodion. Mae'r eiddo yn Ystâd Ddiwydiannol sefydledig y Gwaith Nwy.

Mae'r safle'n cynnwys oddeutu 0.201 ha (0.50 o erwau). Yr holl arwynebedd mewnol crynswth yw 676 o fetrau sgwâr.

Mae'r eiddo ar gael i'w osod ar brydles alwedigaethol newydd.

 

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol

PDF Document Industrial workshop and yard, Kemys Way - particulars of let (PDF, 271KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM