Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Ffotograffiaeth digidol am rhai sy'n gwella

Mae'r dosbarth hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes yn gymwys gan ddefnyddio pob gosodiad camera gan gynnwys ISO / cydbwysedd gwyn ac sydd a dealltwriaeth dda o gyfansoddiad.

Bydd myfyrwyr yn parthau i wella eu sgiliau camera a datblygu eu llygad am gyfansoddiad ymhellach ac ychwanegu diddordeb at eu lluniau trwy ddod o hyd i safbwyntiau ac onglau creadigol, gan ddefnyddio llinellau, patrymau, blaendiroedd, fframiau a defnyddio lliw. Tynnir lluniau ar leoliad sy'n cynnwys tirweddau, manylion, ergydion blodau a macro, machlud haul, silwetau, dwr a symud.

Dros y deng wythnos, bydd myfyrwyr yn sylwi bod eu gallu ffotograffig yn gwella trwy ymarfer ymarferol trwy fynd allan ar deithiau maes. Bydd myfyrwyr yn cael cyfle i ymarfer eu sgiliau a magu hyder wrth weithio gyda golau naturiol, ac yna adolygiad a beimiadaeth o'u delweddau yn y dosbarth.

Bydd y dosbarth hwn yn addas i chi os ydych chi eisiau dysgu sut i:

  • defnyddio gosodiadau a llaw
  • gweithio gyda'r golau sydd ar gael
  • defnyddio macro-ffotograffiaeth
  • defnyddio gwahanol lensys - teleffoto, ongl lydan, macro
  • datblygu eich sgiliau creadigol
  • mynychu teithiau maes.

Yn addas ar gyfer: Yn addas ar gyfer myfyrwyr sydd eisoes wedi cwblhau cwrs dechreuwr ac sydd wedi meistroli rhaglenni camerau sylfaenol, sy'n hyderus wrth ddefnyddio modd llaw, yn deall dyfnder y maes, ISO, darlleniadau mesurydd a chydbwysedd gwyn.

Mae'r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer ffotograffwyr sydd am wireddu potensial eu camerau a datblygu eu creadigrwydd eu hunain wrth archwilio harddwch yr amgylchedd lleol, mwynhau'r awyr agored a gwneud ffrindau newydd gyda grwp o bobl gyda diddordebau debyg.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 - ffi iawn / £48 - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Bydd angen camera digidol, beirio, llyfr nodiadau a ffolder arnoch i storio taflenni. Bydd angen i chi hefyd ddod a llawlyfr eich camera a ffon gof.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Mercher 2 Hydref 20196.45pm - 8.45pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigLiz BarryLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Mercher 15 Ionawr 20206.45pm - 8.45pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigLiz Barry1752Gwneud cais ar lein
Dydd Mercher 22 Ebrill 20206.45pm - 8.45pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigLiz Barry1753Gwneud cais ar lein

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM