Chwilio'r wefan
English

Tîm Cymorth Adnoddau - amrywiaeth o swyddi llanw (dyddiad cau: 31/07/19, parhaus)

Cyflogau amrywiol. Bydd yn ofynnol i chi gynorthwyo oedolion sydd ag anabledd dysgu, angen iechyd meddwl, angen corfforol neu bobl hŷn, yn unol â'u hanghenion unigol ac mewn amrywiaeth o leoliadau megis lleoliadau preswyl, gwasanaethau gofal dydd, cludiant a chartrefi unigolion ym mhob cwr o Ddinas a Sir Abertawe.

Swyddog Gofal Preswyl Llanw

Rhif y swydd: SS.71752
Cyflog: Pennir ar SCP 21 (£10.65 yr awr)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Swyddog Gofal Preswyl Hyblyg (SS.71752) (PDF, 244KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Pobl

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.71752

Swydd Gofal Nos Llanw

Rhif y swydd: PE.65041
Cyflog: Pennir ar SCP 21 (£10.65 yr awr)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Swyddog Gofal Nos Cyflenwi (PE.65041) (PDF, 450KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Pobl

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.65041

Gweithiwr Cynnal Dydd Llanw

Rhif y swydd: PE.65040
Cyflog: Pennir ar SCP 17 (£9.68 yr awr)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Gweithiwr Cymorth Dydd Cyflenwi (PE.65040) (PDF, 450KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Pobl

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.65040

Cynorthwyydd Gofal yn y Gymuned Llanw

Rhif y swydd: SS.72691
Cyflog: Pennir ar SCP 17 (£9.68 yr awr)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Cynorthwyydd Gofal yn y Gymuned Llanw (SS.72691) (PDF, 454KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Pobl

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd SS.72691

Cynorthwyydd Gofal Llanw

Rhif y swydd: PE.65959
Cyflog: Pennir ar SCP 13 (£9.01 yr awr) neu SCP 17 (£9.68 yr awr) (yn dibynnu ar y sefydliad)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Cynorthwyydd-Domestig Gofal Nos Cyflenwi (PE.65959) (PDF, 453KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Pobl

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.65959

Cynorthwyydd Cegin Llanw

Rhif y swydd: PE.65793
Cyflog: Pennir ar SCP 12 (£8.90 yr awr)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Cynorthwyydd Cegin Llanw (PE.65793) (PDF, 446KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Pobl

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.65793

Cynorthwyydd Gofal Domestig Llanw

Rhif y swydd: PE.65794
Cyflog: Pennir ar SCP 11 (£8.82 yr awr)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Cynorthwyydd Gofal Domestig Llanw (PE.65794) (PDF, 446KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Pobl

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.65794

Cynorthwyydd Teithwyr Llanw

Rhif y swydd: PE.7093
Cyflog: Pennir ar SCP 11 (£8.82 yr awr)
Disgrifiad swydd:  PDF Document Disgrifiad swydd: Cynorthwyydd Teithwyr Llanw (PE.67093) (PDF, 447KB)Yn agor mewn ffenest newydd
Cyfarwyddiaeth/adran: Pobl

Gwnewch gais ar-lein nawr am swydd PE.67093

Mwy o wybodaeth

Bydd disgwyl i chi weithio fel rhan o dîm, a byddwch yn gwneud cyfraniad allweddol o fewn y gwasanaethau gwahanol at sicrhau fod yr holl ddefnyddwyr gwasanaeth yn cael y cymorth cymdeithasol, emosiynol a chorfforol sy'n ofynnol er mwyn diwallu eu hanghenion unigol.

Mae'n gontract llanw dros dro, a bydd yr oriau y gofynnir i chi eu gweithio yn cael eu pennu gan anghenion y gwasanaethau ar unrhyw adeg benodol ac yn unol â'ch argaeledd.  Bydd yn ofynnol i chi gyflenwi pan fydd staff ar eu gwyliau ac yn absennol oherwydd salwch, a bydd hynny'n cynnwys gwaith yn y bore, gyda'r hwyr ac yn ystod y nos, a dyletswyddau noson gysgu.  Telir y raddfa bresennol ar gyfer bob swydd a gwasanaeth y bydd yn ofynnol i chi eu cyflenwi.

Bydd gennych gymhwyster lefel 2 QCF/NVQ mewn gofal neu byddwch chi'n fodlon gweithio i ennill cymhwyster o'r fath.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM