Chwilio'r wefan
English

Swyddfa Dai Ranbarthol Eastside

Mae Swyddfa Dai Ranbarthol Eastside yn gwasanaethu'r ardaloedd canlynol: Gellifedw - Hen, Gellifedw - Newydd, Talycopa, Trallwn, Winch Wen, Port Tennant a St Thomas.

80 Heol Carmel, Winch Wen, Abertawe, SA1 7JZ.

DyddBorePrynhawn
Dydd Llun9.00am - 1.00pm1.30pm - 4.00pm
Ffonau ar gael 8.30am - 4.30pm
Dydd Mawrth9.00am - 1.00pm1.30pm - 4.00pm
Ffonau ar gael 8.30am - 4.30pm
Dydd Mercher9.30am - 1.00pm1.30pm - 4.00pm
Ffonau ar gael 9.30am - 4.30pm
Dydd Iau9.00am - 1.00pm1.30pm - 4.00pm
Ffonau ar gael 8.30am - 4.30pm
Dydd Gwener9.00am - 1.00pm1.30pm - 3.30pm
Ffonau ar gael 8.30am - 4.00pm

Mae gan ein swyddfeydd tai rhanbarthol y cyfleusterau canlynol:

  • Rampiau a rheiliau i ddrysau'r fynedfa ynghyd â drysau sy'n agor yn awtomatig.
  • Dolenni clyw i helpu pobl â nam ar y clyw yn y derbynfeydd ac mewn cyfarfodydd.
  • Cymhorthion cynorthwyol sy'n cynnwys hambyrddau arffed, pinnau gafael mawr, chwyddwydrau, lampiau golau dydd, canllawiau ysgrifennu.
  • Ystafelloedd cyfweliad preifat y gellir eu defnyddio i drafod gwybodaeth gyfrinachol neu os ydych eisiau preifatrwydd i gael help gan aelod o staff i ddarllen drwy ffurflen gymhleth gyda chi a'i chwblhau.
  • Arwyddion cyffyrddol.

Mae staff sy'n siarad Cymraeg ar gael i siarad â chi a gallwch gael gwyodaeth ysgrifenedig am dai yn Gymraeg os gofynnwch am hynny. Gallwn ddarparu cyfieithwyr proffesiynol os oes angen iaith arall arnoch. Gofynnwch i aelod o staff yn ein swyddfa dai am help a chymorth.

Cyrraedd y swyddfa

Os yw cyrraedd swyddfa'n anodd i chi, gallwn drefnu i ymweld â chi adref, cysylltwch â'r adran tai i drefnu ymweliad.

Enw:
Swyddfa Dai Ranbarthol Eastside
Teitl Swydd:
Rheolwr: Llinos Price
Ffôn:
01792 791251
Ffacs:
01792 704360
Wedi'i bweru gan GOSS iCM