Chwilio'r wefan
English

Dysgu gydol oes - Ffotograffiaeth digidol am ddechreuwyr

Mae'r gweithdy ymarferol hwn yn gyflwyniad i ffotograffiaeth ddigidol a bydd yn helpu myfyrwyr i ddeall eu hoffer a'u swyddogaethau camera sylfaenol.

Bydd y cwrs hwn yn gweddu i fyfyrwyr sy'n newydd i ffotograffiaeth ddigidol a'r rhai sydd a rhywfaint o wybodaeth sylfaenol, ac a hoffai ennill sgiliau newydd i wella eu ffotograffau. Disgwylir i fyfyrwyr ymarfer yr hyn maen nhw wedi'i ddysgu y tu allan i'r ystafell ddosbarth ac weithiau byddan nhw'n cael tasgau i gynorthwyo eu dysgu.

Bydd rhai o elfennau allweddol y cwrs yn cynnwys:

 • Prif foddau camera a gosodiadau'r ddewislen
 • Sut i gael amlygiad da gan ddefnyddio gosodiadau auto a lled-awtomatig
 • Cyfansoddiad
 • Dadansoddiad delwedd
 • Llwytho i fyny ar gyfrifiadur
 • Arbedwch i'r cof
 • Lensys
 • Chwyddo neu ongl lydan
 • Ffotograffiaeth macro (agos)
 • Teithiau maes.

Bydd y dosbarth hwn yn addas i chi os ydych chi eisiau dysgu:

 • Sut i ddefnyddio prif swyddogaethau eich camera
 • Sut i gyfansoddi ffotograff da
 • Ewch o gwmpas ar daith maes.

Yn addas ar gyfer: Dechreuwyr a dechreuwyr absoliwt.

Hyd: 10 wythnos.

Ffi: £69 - ffi iawn / £48 - ffi consesiwn.

Beth fydd ei angen arnoch chi

Fe fydd arnoch chi angen camera digidol (nid ffon), beiro, llyfr nodiadau, a ffon gof.

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Tiwtor

Cod

Gwneud cais ar lein

Dydd Llun 30 Medi 20191.45pm - 3.45pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigAndrew HullingLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Llun 13 Ionawr 20201.45pm - 3.45pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigAndrew HullingLLAWNYmuno â'r rhestr aros
Dydd Llun 20 Ebrill 20201.45pm - 3.45pmYstafell TG 2.1.17a Y Canolfan DdinesigAndrew HullingLLAWN

Ymuno â'r rhestr aros

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM