Chwilio'r wefan
English
Sofa image

Cefnogaeth ar gyfer elusennau sy'n ailddefnyddio celfi

Gall elusennau a sefydliadau trydydd parti nid er elw sy'n ailddefnyddio yn y gymuned leol, gan ddargyfeirio eitemau a deunyddiau rhag cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi, fanteisio ar gredydau ailddefnyddio.

Credydau ailddefnyddio

Cânt eu talu £50 y dunnell a dylid cyflwyno hawliau bob chwarter. Mae'n rhaid atodi prawf wrth bob ffurflen gais wedi'i chwblhau bod yr holl eitemau wedi deillio o Ddinas a Sir Abertawe ac yn cael eu hystyried yn wastraff cartref.

Rhoddir terfyn o £25k ar y gyllideb ar gyfer y cynllun hwn ar draws pob sefydliad bob blwyddyn. Am fanylion llawn y cynllun, ffoniwch Keith Coxon neu PDF Document lawrlwytho'r llyfryn (PDF, 172KB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Gwaredu gwastraff o sefydliadau ac elusennau o'r fath uchod.

Codir ffi ar y gyfradd fasnachol bresennol am geisiadau i gasglu eitemau nad ydynt yn addas i'w hailddefnyddio ac ailwerthu o sefydliadau, safleoedd neu siopau. Ewch i Gwastraff masnachol, busnes ac ailgylchu neu ffoniwch Abertawe 511916/7/8. Gellir mynd â gwastraff na ellir ei ailgylchu i'r safle byrnu yn Llansamlet ond codir ffi ar y gyfradd gyfredol am waredu gwastraff cyffredinol.

Fodd bynnag, gellir derbyn llwythi deunydd y gellir ei ailgylchu am ddim yn ein safle yn Llansamlet neu ym mhrosiect Tîm Gweithredu Gwastraff Abertawe (SWAT) yng Nghlydach. Derbynnir yr eitemau a'r deunyddiau canlynol yn:

  • Safle Byrnu Llansamlet - Eitemau/deunyddiau y gellir eu hailgylchu e.e. pren, metel, nwyddau trydan, matresi a charpedi.
  • Prosiect SWAT Clydach - Eitemau y gellir eu hailddefnyddio/hailgylchu megis swîtau tri darn a chadeiriau breichiau.

Cysylltwch â phrosiect SWAT cyn mynd ag unrhyw beth yno i sicrhau bod ganddynt ddigon o le i'w dderbyn ac er mwyn arbed taith ofer. Os nad oes ganddynt ddigon o le, bydd rhaid i chi wneud trefniadau gwaredu eraill y gellir codi ffi amdanynt.  Rhif ffôn prosiect TGGA yw 01792 846768.

Caniateir mynediad i'r ddau safle ar ôl cyflwyno tystysgrif dyletswydd gofal a phrawf o statws elusennol. Rhoddir terfyn o 50 tunnell y flwyddyn ar bob sefydliad unigol. Ar ôl hyn, codir ffi yn ôl y gyfradd gyfredol am unrhyw beth sy'n cael ei ddanfon i'r safleoedd.  Peidiwch â cheisio mynd â llwythi i unrhyw safle ailgylchu gwastraff cartref arall gan na fyddant yn cael eu derbyn.

Os ydych yn bwriadu gwaredu deunydd y gellir ei ailgylchu trwy ddefnyddio'r cyfleusterau yn y safle byrnu neu yng Nghlydach, bydd angen i chi ddarparu rhestr o rifau cofrestru cerbydau fel y gellir sefydlu eich cyfrif pont bwyso. Ffoniwch y safle ar Abertawe 796886. Bydd rhaid diweddaru hon os ydych yn newid cerbyd.

Unwaith eto, mae'n rhaid i'r HOLL wastraff fod yn wastraff cartref dynodedig sydd wedi deillio o fewn ffiniau Dinas a Sir Abertawe. Mae'n bosib y gofynnir i chi gyflwyno dogfennaeth i brofi tarddiad y deunyddiau a'r eitemau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM