Chwilio'r wefan
English
SLF key welsh

Gŵyl Ddysgu Abertawe

Roedd dros 200 o ddigwyddiadau am ddim wedi'u trefnu fel rhan o ŵyl fawr ledled y ddinas a wnaeth arddangos a dathlu dysgu ar gyfer pob oedran ar draws Abertawe o 1-6 Ebrill.

Swansea Learning Festival Key

Y prif linell a gyfer Gŵyl Ddysgu Abertawe newydd yw 'Datgloi Cyfleoedd'.

Roedd y digwyddiadau cyffrous eu ddarparu ar gyfer pob diddordeb, oedran a gallu mewn lleoliadau dysgu traddodiadol megis llyfrgwelloedd, ysgolion ac amgueddfeydd ond hefyd mewn rhai lleoliadau mwy anarferol, gan gynnwys y Quadrant, Sgwar y Castell, traeth Abertawe a'r Bar Gwîn Heb Arwydd (No Sign Wine Bar) ymhlith eraill.

Y nod oedd arddangos y nifer o gyfleoedd ddysgu wahanol sydd ar gael i bobl ifanc ac oedolion ledled Abertawe.

Roedd y gweithgareddau'n cynnwys sesiynau blasu rhyngweithiol, arddangosfeydd, arddangosiadau, perfformiadau, gweithdai a seminarau a wnaeth dod i ben mewn digwyddiad teuluol di-dâl yn Sgwâr y Castell ar 6 Ebrill. Gwnaeth Gŵyl Ddysgu Abertawe 2019 dwyn ynghyd y darparwyr cymunedol, addysg a hyfforddiant, adrannau'r cyngor, sefydliadau diwylliannol, ysgolion, busnesau a sefydliadau gwirfoddoli i ddathlu dysgu trwy amrywiaeth o weithgareddau am ddim sydd ar gael i bawb. Nid oes ots eich oedran, beth yw eich diddordebau neu pa sgiliau rydych chi am eu datblygu, mae yna gyfleoedd ledled y ddinas. Bydd gan yr ŵyl bob blwyddyn rywbeth i bawb.

Roedd meysydd dysgu yn cynnwys celf a chrefft, iechyd a lles, chwaraeon a gwyddoniaeth, technoleg a chyfryngau, barddoniaeth, cyfleoedd entrepreneuraidd, cefnogaeth busnes a sgiliau cyflogadwyedd i enwi ychydig.

Hefyd, roedd themâu 'Arloesi, Cynhwysol ac Entrepreneuraidd' yr ŵyl yn cael eu hadlewyrchu trwy gydol y dathliadau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM