Chwilio'r wefan
English
SLF key welsh

Gŵyl Ddysgu Abertawe

Swansea Learning Festival Key

Gwyl Ddysgu Gydol Oes 2020

Gwasanaeth Dysgu Gydol Oes yn cydweithio gyda'r Learning and Work Institute am Gwyl Ddysgu Gydol Oes 2020 i ddathlu Wythnos Dysgu am Oedolion o Ddydd Llun 22 Mehefin i Dydd Sul 28 Mehefin 2020.

Bydd Digwyddiad Hyrwyddo ar Dydd Sadwrn, 6ed Mehefin 2020 yn Sgwar y Castell, Canol y Ddinas Abertawe, i ddangos yr amrywiaeth o gyfleoedd dysgu ledled Abertawe bydd ar gael yn ystod yr wythnos 22 Mehefin ac i rhoi cyfle i bawb i gofrestru i gymryd rhan yn y gweithgareddau. Bydd perfformiadau ar y llwyfan, pebydd ar gyfer darparwyr dysgu ledled Abertawe a'r ardal i ddefnyddio i hyrwyddo eu weithgareddau a chyfleoedd dysgu.

Os oeddech wedi cymryd rhan yng Ngwyl Ddysgu Abertawe 2019, rydyn yn croesawi eich gyfranogiad eto flwyddy yma! Hefyd, od nad oeddech wedi cymryd rhan flwyddyn dwetha', offwn weld chi gymryd rhan flwyddyn yma i lydaenu ymwydybbiaeth o'r holl gyfleoedd dysgu ar draws Abertawe!

A wnewch anfon e-bost i swansealearningfestival@swansea.gov.uk os hoffech gael mwy o wybodaeth, neu hoffech gymryd rhan gan cynnig gweithgareddau yn ystod y digwyddiad hyrwyddo y flwyddyn yma.

 


Gwyl Ddysgu Gydol Oes 2019

Roedd dros 200 o ddigwyddiadau am ddim wedi'u trefnu fel rhan o ŵyl fawr ledled y ddinas a wnaeth arddangos a dathlu dysgu ar gyfer pob oedran ar draws Abertawe o 1-6 Ebrill.

Roedd y digwyddiadau cyffrous eu ddarparu ar gyfer pob diddordeb, oedran a gallu mewn lleoliadau dysgu traddodiadol megis llyfrgwelloedd, ysgolion ac amgueddfeydd ond hefyd mewn rhai lleoliadau mwy anarferol, gan gynnwys y Quadrant, Sgwar y Castell, traeth Abertawe a'r Bar Gwîn Heb Arwydd (No Sign Wine Bar) ymhlith eraill.

Y nod oedd arddangos y nifer o gyfleoedd ddysgu wahanol sydd ar gael i bobl ifanc ac oedolion ledled Abertawe.

Roedd y gweithgareddau'n cynnwys sesiynau blasu rhyngweithiol, arddangosfeydd, arddangosiadau, perfformiadau, gweithdai a seminarau a wnaeth dod i ben mewn digwyddiad teuluol di-dâl yn Sgwâr y Castell ar 6 Ebrill. Gwnaeth Gŵyl Ddysgu Abertawe 2019 dwyn ynghyd y darparwyr cymunedol, addysg a hyfforddiant, adrannau'r cyngor, sefydliadau diwylliannol, ysgolion, busnesau a sefydliadau gwirfoddoli i ddathlu dysgu trwy amrywiaeth o weithgareddau am ddim sydd ar gael i bawb. Nid oes ots eich oedran, beth yw eich diddordebau neu pa sgiliau rydych chi am eu datblygu, mae yna gyfleoedd ledled y ddinas. Bydd gan yr ŵyl bob blwyddyn rywbeth i bawb.

Roedd meysydd dysgu yn cynnwys celf a chrefft, iechyd a lles, chwaraeon a gwyddoniaeth, technoleg a chyfryngau, barddoniaeth, cyfleoedd entrepreneuraidd, cefnogaeth busnes a sgiliau cyflogadwyedd i enwi ychydig.

Hefyd, roedd themâu 'Arloesi, Cynhwysol ac Entrepreneuraidd' yr ŵyl yn cael eu hadlewyrchu trwy gydol y dathliadau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM