Chwilio'r wefan
English

Cais am Ganiatâd Masnachu ar y Stryd ar gyfer y Parth Mewnol

Gallwch ddefnyddio'r ffurflen hon i gyflwyno cais am ganiatâd i ddefnyddio llain masnachu ar y stryd yng nghanol y ddinas. Bydd rhaid i chi dalu ffïoedd y mis cyntaf wrth gyflwyno'r cais hwn.

Cyn i chi gwblhau'r ffurflen hon, sicrhewch eich bod wedi darllen y  nodiadau arweiniol.

Fel rhan o'ch cais, byddwch yn gallu lanlwytho dogfennau ategol. Mae'n rhaid i chi gadw'r dogfennau hyn ar eich cyfrifiadur cyn i chi eu lanlwytho.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM