Chwilio'r wefan
English
Family in hand

Fforwm Partneriaeth Tlodi Abertawe

Mae Fforwm Partneriaeth Tlodi Abertawe'n dod â rhanddeiliaid sefydliadol allweddol ynghyd yn Abertawe i gydlynu adnoddau a datblygu mentrau sy'n cefnogi'r agenda trechu tlodi.

Mae'r fforwm yn ystyried materion cyfredol, tueddiadau a chyfleoedd, mae'n gwella gweithio partneriaeth a sut caiff adnoddau eu clustnodi er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau i bobl Abertawe.

Mae'r fforwm yn cwrdd bob chwarter a chaiff ei gadeirio gan Bennaeth Tlodi a'i Atal Cyngor Abertawe. Mae'r aelodaeth yn cynnwys cynrychiolwyr o'r canlynol:

Heddlu De Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Abertawe
YMCA
Cyngor ar Bopeth
Barnardos
Gweithredu dros Blant
Gwasanaeth Tân
Pobl/Gwalia
Coastal
Cymdeithas Tai Teuluoedd
Yr Adran Gwaith a Phensiynau
Working Links
Crisis
Caerlas
Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
Cyngor Abertawe - Gwasanaeth Tlodi a'i Atal
Cyngor Abertawe - Tai ac Iechyd y Cyhoedd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM