Chwilio'r wefan
English

Yn eisiau! Eich pleidleisiau dros dimau a sêr chwaraeon arweiniol Abertawe

Mae'r enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Abertawe mewn cydweithrediad â Freedom Leisure ar agor.

DewiGriffiths081118

Tîm chwaraeon ac iechyd Cyngor Abertawe sy'n cynnal y gwobrau blynyddol sydd wedi cydnabod cyflawniadau lleol ym maes chwaraeon am yr 16 mlynedd diwethaf.

Mae trefnwyr y gwobrau'n annog unrhyw un i enwebu ar gyfer y categori hwn. Gallai enghreifftiau gynnwys cysylltu â chymunedau amrywiol neu grwpiau nad ydynt wedi'u cynrychioli'n ddigonol, tystiolaeth o gael cyfranogwyr newydd i fod yn rhan o weithgaredd corfforol, syniadau newydd neu arloesol i chwalu rhwystrau i gyfranogiad neu annog eraill i hyrwyddo gweithgaredd corfforol.

Mae gennych tan ddydd Llun 31 Rhagfyr i fynd i www.abertawe.gov.uk/GwobrauChwaraeon a chyflwyno eich enwebiadau er mwyn cydnabod campau arbennig a gyflawnwyd gan ein chwaraewyr lleol a phroffil uchel eleni.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae chwaraeon yn rhan fawr o Abertawe, boed yn blant yn chwarae rygbi neu bêl-droed ar y penwythnos, pobl yn rhedeg ar hyd bae hardd Abertawe, cefnogwyr yn gwylio'r Elyrch neu'r Gweilch neu wirfoddolwyr ymroddedig yn rhoi o'u hamser i hyfforddi plant. Mae hyn i gyd yn gofyn am ymroddiad, ymrwymiad ac oriau lawer o waith caled."

Meddai Jeremy Rowe, Cyfarwyddwr Rhanbarthol Freedom Leisure, "Fel sefydliad chwaraeon a hamdden newydd yn Abertawe sy'n cynnal cyfleusterau hamdden gwych y cyngor ar ei ran, mae'n bleser gennym fod yn gysylltiedig â'r gwobrau hyn."

Cynhelir seremoni Gwobrau Chwaraeon Abertawe nos Fercher, 13 Mawrth 2019 yn Neuadd Brangwyn.

Llun Dewi Griffiths, chwaraewr y flwyddyn presennol Gwobrau Chwaraeon Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM