Chwilio'r wefan
English

Arolwg Gofal Plant

Hoffwn glywed eich barn ar ofal plant yn Abertawe, yn nhermau yr hyn yr ydych chi'n cael mynediad ato ar hyn o bryd, a'r ddarpariaeth ychwanegol yr hoffech ei chael.

Pa drefniadau ydych chi'n ei gwneud ar hyn o bryd a beth sy'n dylanwadu ar hyn e.e. lleoliad, cyfleustra, pris etc.? Beth fyddai'n eich sbarduno i gael at ofal plant ychwanegol?

Yn Abertawe mae'n ofynnol i ni asesu a yw darpariaeth gofal plant yn adlewyrchu'r hyn sydd ei angen ar rieni ac mae'ch barn yn helpu i nodi unrhyw fylchau neu broblemau. Mae hyn yn caniatau i ni ymateb a chynllunio sut i lenwi'r bylchau.

Diolch i chi o flaen llaw am gymryd yr amser i gwblhau'r holiadur hwn.

Llenwch yr arolwg ar-lein

Wedi'i bweru gan GOSS iCM