Chwilio'r wefan
English

Cynigion parcio am ddim ar gyfer Dydd Sadwrn Busnesau Bach

Rhoddir hwb ychwanegol i fasnachwyr canol dinas Abertawe cyn Dydd Sadwrn Busnesau Bach ar 1 Rhagfyr.

FreeParking271118

Mae cynnig parcio am ddim ym meysydd parcio aml-lawr y Cwadrant a Dewi Sant yn ceisio denu mwy o siopwyr ac ymwelwyr.

Ariennir y cynllun, a ddarperir rhwng 10am a 4pm, gan gwmni adeiladu Dawnus a Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe. Maent yn gweithio ar y cynllun mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe.

Mae Dawnus - ar ran y cyngor - yn cynnal y prosiect isadeiledd gwerth £12 miliwn ar Ffordd y Brenin, a fydd yn trawsnewid un o'r prif lwybrau i ganol y ddinas ac oddi yno.

Mae'r cwmni sydd wedi'i leoli yn Abertawe yn awyddus i gefnogi busnesau y gall y gwaith darfu arnynt, ac i ddangos ei werthfawrogiad am eu hamynedd.

Dywedodd Mathew Morgan, cyfarwyddwr rhanbarthol Dawnus, "Ar ôl cwrdd â Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe i drafod sut gallem gefnogi canol y ddinas, rydym yn falch o fod yn gefn i gwmnïau lleol ar Ddydd Sadwrn Busnesau Bach, drwy helpu i ariannu'r cynnig parcio hwn. Mae ein tîm adeiladu wedi gweithio'n galed iawn i gwblhau'r gwaith ar ochr ddeheuol Ffordd y Brenin - trosglwyddwyd y traffig yn llwyddiannus a symudwyd y rhwystrau er mwyn caniatáu i siopwyr gael mynediad i'r ardal yn hawdd."

Dywedodd cadeirydd Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe, Juliet Luporini, "Rwy'n annog siopwyr i achub ar y cyfle hwn i gefnogi busnesau lleol a gwneud dechrau da ar eu siopa Nadolig. Rydym yn ffodus i gael amrywiaeth da o fusnesau mawr a busnesau llai ac annibynnol yn Rhanbarth Gwella Busnes Abertawe, ac maent i gyd yn paratoi ar gyfer cyfnod bywiog y Nadolig."

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae busnesau bach yn hollbwysig i ganol ein dinas nawr ac i lwyddiant yr ardal yn ei dyfodol disglair iawn. Bydd ein gwaith adfywio presennol, gan gynnwys y cartrefi newydd yng nghanol y ddinas, y gwelliannau dramatig i Ffordd y Brenin, y pentref digidol a'r arena ddigidol i 3,500 o bobl, yn trawsnewid yr ardal.

"Byddwn yn gweld mwy o bobl yn byw yng nghanol y ddinas, yn gweithio yno ac yn treulio amser hamdden da yno. Mae parcio am ddim bob dydd Sul drwy'r flwyddyn ym meysydd parcio'r cyngor, ar ôl 3pm o ddydd Llun i ddydd Sadwrn ym maes parcio aml-lawr Dewi Sant dros y Nadolig - ac ni fydd gwaith ar Ffordd y Brenin nes 6 Ionawr. Mae atyniadau gwych i'w cael megis Marchnad y Nadolig, Groto Siôn Corn a Gwledd y Gaeaf ar y Glannau."

Llun Juliet Luporini o Ranbarth Gwella Busnes Abertawe a Tom Morris o gwmni Dawnus, a'r Cynghorydd Mark Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd.

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM