Chwilio'r wefan
English

Arweiniad i Rieni a Gofalwyr

Mae'r pecyn hwn y rhoi gwybodaeth am y ffordd y mae plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig yn cael eu cynnal yn Ninas a Sir Abertawe.

Cynlluniwyd y pecyn i ateb anghenion rhieni trwy ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr ar addysg arbennig.

Mae'n ddiweddariad o'r pecyn gwreiddiol yng ngoleuni'r Côd Ymarfer newydd i Gymru.  Cynhyrchwyd y pecyn gwreiddiol mewn cydweithrediad â SNAP Cymru (Prosiect Ymgynghorol Anghenion Arbennig).  Ymgynghorwyd â rhieni ac ysgolion wrth ei gynhyrchu ac mae'n rhaid cydnabod help staff yr Awdurdod Iechyd a'r Gwasanaethau Cymdeithasol.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM