Chwilio'r wefan
English

Darpariaeth Gwybodaeth ynghylch Anghenion Addysgol Arbennig

Mae'r wybodaeth hon yn amlinellu nodau cyffredinol polisi AALI Dinas a Sir Abertawe ar anghenion addysgol arbennig a'r camau a gymerwyd at faterion anghenion addysgol arbennig.

Darperir y wybodaeth hon i gynorthwyo unrhyw un sydd â diddordeb yn y materion pwysig hyn. Fe'i cyhoeddir yn y fformat hwn hefyd i gyflawni'r gofynion a nodir yn Offeryn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2002 Rhif 157 (W.23) Addysg Cymru: Rheoliadau Anghenion Addysgol Arbennig (Darparu Gwybodaeth gan Awdurdodau Addysg Lleol) (Cymru) 2002.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM