Chwilio'r wefan
English

Gwaith i drawsnewid Ffordd y Brenin yn ailgychwyn

Disgwylir i raglen gwerth £12m Cyngor Abertawe i drawsnewid ardal bwysig yng nghanol y ddinas ailgychwyn ddydd Llun (sylwer: 7 Ionawr).

Cliriwyd Ffordd y Brenin o'r holl weithgarwch adeiladu i helpu siopwyr a masnachwyr yn ystod cyfnod y Nadolig.

Yr wythnos nesaf, bydd contractwyr yn ôl ar y safle.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart,"Rwy'n falch ein bod wedi gallu helpu siopwyr a masnachwyr i fwynhau cyfnod yr ŵyl drwy glirio'r gwaith ffordd am saith wythnos; bydd y gwaith bellach yn ailgychwyn fel y gallwn gwblhau'r trawsnewidiad yn yr hydref.

"Bydd trawsnewid Ffordd y Brenin yn gyrchfan sy'n addas i bobl yn paratoi'r ffordd at greu cannoedd o swyddi a gwythïen werdd i'r ddinas."

Caiff Ffordd y Brenin ei thrawsnewid yn barc dinesig a fydd yn cynnwys ardaloedd cyhoeddus newydd gyda llawer o fannau gwyrdd, coed ar hyd y strydoedd a gwell llwybrau i gerddwyr a beicwyr.

Mae'r cynllun yn cynnwys newidiadau i Stryd y Berllan, Heol Alexandra, Stryd Christina, Grove Place a Stryd Craddock.

Meddai'r Cyng. Mark Thomas, Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd a Rheoli Isadeiledd,"Rydym yn adolygu'r holl waith yn barhaus gyda'r cyhoedd, masnachwyr, contractwyr a rhanddeiliaid eraill fel cwmnïau cyfleustodau - a bydd y gweithgarwch cynnwys hwnnw'n parhau."

Mae Prosiect Isadeiledd Ffordd y Brenin yn cynnwys gwerth £4.5m o gyllid gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru.

Rhagor o wybodaeth:  www.abertawe.gov.uk/FforddyBrenin

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM