Chwilio'r wefan
English

Gwaith i ddechrau ar ganolfan addysg newydd sbon gwerth

Bydd gwaith ar ganolfan newydd sbon a fydd yn helpu i drawsnewid addysg i rai o bobl ifanc mwyaf diamddiffyn Abertawe'n dechrau'r mis hwn.

PRU_cockett

Mae Cyngor Abertawe wedi dyfarnu'r contract i Dawnus Construction Ltd i ddatblygu tir ar safle Tŷ'r Cocyd y cyngor a fydd yn darparu safle newydd ar gyfer y gwasanaeth EOTAS (Addysg Mewn Lleoliad Heblaw'r Ysgol).

Bydd y cyfleuster addysgu newydd yn cymryd lle'r adeiladau hen ffasiwn sydd ar wasgar ar hyn o bryd mewn lleoliadau amrywiol ledled y ddinas.

Caiff yr adeiladau y tu ôl i'r safle eu dymchwel cyn bo hir a bwriedir  dechrau'r gwaith adeiladu ym mis Mawrth.

Fel rhan o'r datblygiad, gwnaed mân newidiadau eisoes i'r gyffordd yn Stryd John a gosodwyd marciau ffordd newydd ar Heol y Cocyd er mwyn gwella mynediad i gerbydau i'r safle.

Mae Cyngor Abertawe wedi ysgrifennu at breswylwyr a busnesau sy'n agos at y safle i'w sicrhau y gallant gael mynediad i'w heiddo yn ôl yr arfer yn ystod y cam adeiladu ac wedi i'r cyfleuster UAD ddechrau gweithredu yn 2020.

Ariennir y datblygiad gan y cyngor a Llywodraeth Cymru.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM