Chwilio'r wefan
English

Adeiladu cartrefi newydd mewn safle masnachu segur yn Abertawe

Gallai cartrefi gael eu hadeiladu ar safle hen barc busnes yn Abertawe.

GorseinonBusinessParkPlan

Cyngor Abertawe sy'n berchen ar y lleoliad gwag oddi ar Stryd y Gorllewin, Gorseinon ac mae wedi cyflwyno cais cynllunio amlinellol ar gyfer y safle.

Mae hen Barc Busnes Gorseinon yn 2.8 erw ac mae ganddo bedair uned ddiwydiannol ysgafn sy'n dyddio'n ôl oddeutu hanner can mlynedd. Symudodd y tenant olaf allan oddeutu blwyddyn yn ôl.

Mae'r cyngor wedi cynnal ymchwiliadau safle manwl ac wedi comisiynu'r pensaer Gaunt Francis i greu cynllun dichonoldeb ar gyfer cynllun preswyl ar y safle. Mae'r pensaer wedi creu cynllun cychwynnol ar gyfer dyluniad posib, gyda 36 o gartrefi gwahanol yn amrywio o fflatiau â dwy ystafell wely i eiddo ar wahân â phedair ystafell wely.

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynnig am dai am fis hyd at 21 Rhagfyr.

Mae'r cyngor wedi bod yn cysylltu ag ymgynghorwyr WPM Planning and Development er mwyn rheoli'r broses cais cynllunio a'r ymgynghoriadau cysylltiedig.

Meddai cwmni WPM Planning and Development y byddai ei gynllun awgrymedig yn fuddiol i fioamrywiaeth lleol a bydd yn cynnig amgylchedd preswyl o safon gyda lefel uchel o ddiogelwch cymunedol.

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM