Chwilio'r wefan
English

Baneri i liwio porth y ddinas

Mae porth allweddol i Abertawe am gael ei liwio gyda menter drawiadol newydd.

UWTSDbanners

Mae baneri lliwgar am gael eu gosod ar bolion lampau'r cyngor gan dynnu sylw at y rheswm pam mae'r ddinas yn lle gwych i fyw ac i ddysgu ynddo.

Bydd y baneri'n hyrwyddo Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCYDDS), a fydd yn helpu i ariannu goleuadau stryd ar draws y ddinas.

Meddai'r Cynghorydd Clive Lloyd, Aelod y Cabinet dros Drawsnewid Busnes a Pherfformiad, "Gan fod cyllid y cyngor gan lywodraeth ganolog wedi lleihau'n sylweddol, mae'n bwysig ein bod ni'n ystyried ac yn sefydlu ffyrdd newydd o greu refeniw, mae noddi'r polion lampau'n un o'r mentrau hynny."

Meddai'r Hybarch Randolph Thomas, Cadeirydd Cyngor PCYDDS, "Mae'r brifysgol yn hapus i gefnogi menter Cyngor Abertawe drwy noddi'r baneri.

"Maent yn dilyn mentrau tebyg ar ein campysau yng Nghaerfyrddin a Llanbedr Pont Steffan lle rydym yn defnyddio cyfryngau tebyg i bwysleisio brand y brifysgol - ei chenhadaeth, ei gweledigaeth a'i gwerthoedd."

Mae'r 20 o faneri dwyieithog bellach yn ymddangos ar bolion lampau ar hyd Ffordd Fabian, Parêd y Cei a Heol Victoria.

Maent yn cynnwys delweddau o fyfyrwyr PCYDDS a sloganau megis "Trawsnewid Addysg, Trawsnewid Bywydau", "Gweithio gyda Busnes a'r Gymuned" a "Buddsoddi yng nghanol dinas Abertawe".

Mae'r cytundeb noddi am bum mlynedd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM