Chwilio'r wefan
English

Contractau newydd i leihau costau cludiant o'r cartref i'r ysgol

Disgwylir y cytunir ar gontractau newydd rhwng Cyngor Abertawe a darparwyr cludiant lleol fel y gall miloedd o blant ysgol barhau i fynd i'r ysgol ac oddi yno gan arbed bron £70,000 y flwyddyn i'r cyngor.

Guildhall

Bydd trefniadau'r contract newydd arfaethedig yn cael eu cyflwyno i Gabinet y cyngor yn dilyn tendro agored ffurfiol a gwblhawyd ar gyfer 45 o lwybrau gwahanol.

Mae'n golygu y bydd y cyngor yn gwario mwy na £6m dros y pum mlynedd nesaf i sicrhau bod plant sy'n gymwys am gludiant o'r cartref i'r ysgol yn gallu cyrraedd yr ysgol yn ddiogel.

Bydd y contractau newydd hefyd yn arwain at arbed bron £350,000 o bosib ar gontractau blaenorol yn ystod y cyfnod pum mlynedd pan fydd y contractau ar waith.

Dywedodd y Cynghorydd Jennifer Raynor, Aelod y Cabinet dros Wella Addysg, Dysgu a Sgiliau, "I lawer o blant, mae cludiant o'r cartref i'r ysgol yn hanfodol iddynt allu mynychu'r ysgol yn rheolaidd ac mae'n bwysig ein bod yn gweithio gyda darparwyr cludiant lleol cymwys er mwyn sicrhau'r contractau hyn.

"Yn yr un modd, mae'n hanfodol ein bod bob amser yn chwilio am y canlyniad gorau'n ariannol wrth gytuno ar y contractau hyn. Rwy'n falch ein bod wedi llwyddo i leihau ein costau blynyddol ar gyfer y trefniadau cludiant hyn ac ein bod wedi cynnal yr holl wasanaethau rydym yn eu darparu ar hyn o bryd. Hoffwn ddiolch i'n swyddogion cludiant am eu gwaith caled wrth sicrhau'r contractau newydd hyn."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM