Chwilio'r wefan
English

Cinderella'n lledaenu hapusrwydd ledled Abertawe

Gwelodd tua 40,000 o bobl bantomeim diweddaraf Theatr y Grand, Abertawe.

CinderellaAsylumSupport

Aethant i weld dros 50 o berfformiadau o Cinderella gydag Ian H Watkins, Kevin Johns a Ceri Dupree.

Cynhaliwyd y sioe yn y lleoliad sy'n eiddo i Gyngor Abertawe am fis tan y noson olaf, nos Sul, 13 Ionawr.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth,

"Mae pantos y Grand yn un o ffefrynnau'r ŵyl. Hoffwn ddiolch i'r cast cyfan, y criw cynhyrchu a staff eraill y theatr am eu proffesiynoldeb a'u hymroddiad.

"Roedd hefyd yn gyfle gwych i feddwl am eraill. Roedd y cyngor yn falch o sicrhau bod dros 900 o docynnau ar gael am ddim i grwpiau ac unigolion lleol na fyddent wedi gallu mynd yno fel arall o bosib."

Meddai'r canwr, y dawnsiwr a'r actor o Gymru, Ian H Watkins, a fu'n chwarae rhan y gwas Dandini, "Rwy'n diolch yn fawr i gyhoedd Abertawe am ein cefnogi; roeddent yn gymaint yn rhan o'r panto ag yr oedden ni!"

Elfen allweddol o Cinderella oedd cyfres o sioeau i'r rhai sy'n mwynhau'r theatr pan fo'r awyrgylch yn fwy hamddenol ac anffurfiol.

Aeth mwy na 570 o bobl i berfformiad yn arbennig ar gyfer pobl ag anhwylderau'r sbectrwm awtistig, anghenion dysgu neu synhwyraidd.

Ar ddiwrnodau eraill, aeth mwy na 150 o bobl â nam ar y clyw i ddau berfformiad Iaith Arwyddion Prydain ac aeth eraill i sioe disgrifiad clywedol i'r rhai â nam gweledol.

Rhoddodd Cyngor Abertawe tua 880 o docynnau i elusen y Royal Variety a 30 o docynnau i Wasanaeth Gofalwyr Ifanc Abertawe'r YMCA.

Roedd pantomeim Cinderella hefyd wedi difyrru aelodau a chyfeillion Grŵp Cefnogi Ceiswyr Lloches Abertawe - gyda thocynnau'n cael eu rhoi gan Uchel Siryf Gorllewin Morgannwg, Henry Gilbert.

Pantomeim Theatr y Grand yn 2019-20 fydd Peter Pan.

Tocynnau Theatr y Grand: 01792 475715/www.grandabertawe.co.uk

Llun: Aelodau a chefnogwyr grŵp Cefnogi Ceiswyr Lloches Abertawe yn cwrdd ag aelodau cast pantomeim y Grand.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM