Chwilio'r wefan
English

Digwyddiad i helpu pobl sy'n chwilio am gyflogaeth newydd

Cynhelir digwyddiad yn Abertawe'r wythnos nesaf sy'n canolbwyntio ar helpu pobl i ddod o hyd i gyflogaeth newydd.

Swansea Working / Gweithio Abertawe logo

Bydd yn arddangos y gwahanol fathau o gymorth sydd ar gael i bobl o bob oedran sy'n chwilio am waith, boed yn rhai sy'n chwilio am waith am y tro cyntaf neu'n rhai sy'n edrych am her newydd neu i gael swydd well. 

Mae Abertawe'n Gweithio, gwasanaeth cyflogadwyedd sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Abertawe a'i bartneriaid, yn trefnu digwyddiad yn y YMCA ar Ffordd y Brenin ddydd Mawrth 22 Ionawr.

Gall aelodau'r cyhoedd alw heibio ar unrhyw adeg rhwng 10.15am a 12.00pm i gael mwy o wybodaeth am sut mae'r gwasanaeth yn gweithio a'r holl gyfleoedd sydd ar gael.  Bydd gwybodaeth am swyddi presennol, hyfforddiant a budd-daliadau.

Bydd nifer mawr o wasanaethau sy'n gysylltiedig â chyflogadwyedd a darparwyr hyfforddiant ymysg y partneriaid a fydd yn bresennol.

Dywedodd y Cyng. Mary Sherwood, Cyd-aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Gymunedau Gwell, "Gall Abertawe'n Gweithio helpu pobl i ddod o hyd i swyddi newydd, gwell swyddi neu hyfforddiant. Hefyd mae gan y gwasanaeth y nod o chwalu'r rhwystrau cadw pobl yn ddi-waith neu mewn swyddi â thâl isel. Gofal plant a thrafnidiaeth yw'r problemau mwyaf cyffredin, ac mae'r tîm yma i helpu.

"Ymysg y gwasanaethau sydd ar gael yw cynlluniau gweithredu cyflogadwyedd personol, hyfforddiant, cymorth wrth ddatblygu CV, help gyda sgiliau cyfweliad a chefnogaeth gyda cheisiadau am swyddi ynghyd â lleoliadau profiad gwaith, prentisiaethau a chymorth yn y gwaith."

Gall unrhyw un sy'n methu mynd neu sydd am gael mwy o wybodaeth e-bostio swanseaworking@abertawe.gov.uk neu ffonio 01792 578632.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM