Chwilio'r wefan
English

Yn eisiau! Arbenigwyr arlwyo ar gyfer lleoliadau celfyddydol y ddinas

Gallai miloedd o ymwelwyr sy'n mynd i leoliadau diwylliannol poblogaidd Abertawe fwynhau profiadau bwyd a diod newydd yn fuan.

GrandTheatreExternal

Mae Cyngor Abertawe yn chwilio am bartneriaid arbenigol i gynnal cyfleusterau arlwyo yn Theatr y Grand ac Oriel Gelf Glynn Vivian.

Meddai Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Rydym am i ymwelwyr gael opsiynau bwyd a diod o'r radd flaenaf sy'n werth am arian ac yn cyd-fynd â rhinweddau unigryw pob lleoliad gwych."

Mae cytundebau arlwyo masnachol a gwasanaeth bar diweddaraf y lleoliadau wedi dod i ben. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r cyngor gynnig cytundebau newydd ar gyfer y ddau leoliad. Gall partïon sydd â diddordeb gynnig cynnal y naill leoliad neu'r llall neu'r ddau leoliad ar y cyd.

Cynhelir proses dendro gystadleuol ar wefan Gwerthwch i Gymru i ddewis a phenodi'r arlwywyr newydd. Dylid defnyddio'r porth hwn i gael manylion neu am unrhyw ymholiadau.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn cynigion yw 15 Chwefror.

Gofynnir i'r sawl a fydd yn llwyddiannus lansio'r gwasanaeth ym mis Ebrill eleni. Bydd y cytundeb cychwynnol yn para pum mlynedd.

Mwy

Wedi'i bweru gan GOSS iCM